Blog Image

Bloggen

Fördelar med att kombinera fysisk och mental träning.

Mentalt Posted on Mon, June 06, 2022 14:58:03

Vilka fördelat kan du ha av att kombinera både fysisk och mental träning? Inom tävlingsidrott så läggs mental träning in för att förbättra prestationen och få marginalerna på sin sida men också där så har det blivit mera fokus på måendet där mental träning har en stor inverkan.

I mitt jobb så är det sällan att jag jobbar bara med det ena eller det andra. Det blir ofta så att hos de som i början vill jobba med den fysiska träningen så väcks även behovet av att få in mental träning och för de som i början vill jobba med mental träning så kommer ofta till insikt om att det skulle vara bra att också få med den fysiska träningen.

Jag vill lyfta fram tre punkter kring fördelarna med att kombinera fysisk och mental träning.

1. Vända blicken mot dig själv.

Det som för en del skapar ett dåligt mående är att de av olika anledningar glömt bort sig själv. De har ofta prioriterat andra först, alltid ställt upp för andra, sett till att andra har det bra. När en sådan person börjar jobba med mental träning och ska vända på huvudet och se sig själv, börja prioritera sig själv så kan det vara svårt. Där blir den fysiska träningen ett bra verktyg för att prioritera dig själv, känna att jag gör någonting bra för dig själv. Det hjälper dig också att våga se på dig själv och prioritera dig själv i andra sammanhang. Helt enkelt vågar säga nej till det du inte vill göra.

2. Din självkänsla kopplat till träningen.

Här vill jag ta fasta på den delen av självkänslan som är kopplad till prestationen. Det vill säga att du känner dig bara värdefull när du presterar. En dålig självkänsla kan leda till en enorm träningsmängd där det är stort fokus på resultatet, prestation och det leder även till att du tappar glädjen i träningen. Även hur bra prestationen än är så blir du aldrig nöjd för det finns alltid de som är bättre.  

Mental träningen är i det här sammanhanget mycket viktig just för att kunna stärka självkänslan och få in glädjen i träningen. Med en bra självkänsla så hittar du drivkraften i dina mål och då är det givande att träna mycket. Med en dålig självkänsla så är det hotet från andra som skapar drivkraften och då blir det mest stress och jobbiga känslor.

3. Träna dig på att uppnå mål.

Om du är en person som har många järn i elden och du inte hinner göra allt som står på din lista så skapar du en ond spiral genom att du regelbundet sviker dig själv då det lämnar saker ogjorda. Här kan du använda fysisk träning för att bryta det negativa beteendet.

För att bryta detta mönster så behöver du träna på att utföra det du har på din lista. Det kan du göra genom att lägga in enkla saker, utföra dem föra att sedan kryssa av att du gjort dem. För varje kryss du kan dra på en dag så skapas ett välbefinnande för att du lyckats. Den fysiska träningen är just en sådan sak du kan lägga in och utföra. En löprunda på 30 min eller ett gympass där du har ett färdigt program att följa skapar sällan några stora frågetecken. Genom att träna på det här sättet så blir du bättre och bättre på att ta tag i det du har på din lista både de små och stora sakerna.

Lycka till med träningen!!Kan du bli mentalt övertränad?

Mentalt Posted on Wed, March 16, 2022 14:18:04

Överträning så är ett ord som vi ofta förknippar med elitidrott, elitmotionär och osunda träningsupplägg. Då handlar det alltid om för mycket fysisk träning under en längre tid, minimalt med vila, dålig sömn och även för lite mat. Alla dessa saker kan leda till en fysisk överträning. För att hitta balansen ingen så gäller att återta kontrollen, lägga om planeringen, minska på träningen.

Vad är mental överträning?

 Jag vet inte om mental överträning är rätt begrepp men jag gillar att jämföra det fysiska och mentala så därför kallar jag det mental överträning. Mental träning är ju något som hela tiden sker in i vår hjärna fastän vi inte alltid tänker på det eller är medveten om det. Allt som vi har lärt oss under vårt liv i form av vad vi tänker, känner, hur vi förhåller oss till oss själva och andra människor så har ju skapats med mental träning.

När vi utsätter oss för mentala belastningar så tränar vi upp vår mentala styrka. Till exempel om du är rädd för sociala situationer så kan det vara en stor belastning men för varje gång du klarar det så blir du starkare och till slut så har du övervunnit din rädsla.

En mental överträning kommer när vi inte har koll på dessa processer. Till exempel när du kommer hem från jobbet sätter dig i soffan och irriterar din på chefen eller kollegor som du tycker gjort fel. Det kan även vara oro för att du inte gjort ett bra jobb eller något annat som känns tungt. Detta beteende skapar en stor mental belastning som med tiden leder till en mental överträning. Andra situationer kan vara om du går runt och ältar det som varit eller oroar dig för det som ska komma.

Jag vill ge dig en övning som du kan använda för att ta kontrollen över dina tankar och känslor.

Allt börjar med en tanke som leder till en känsla som leder till en handling. Det är på det sättet vi tar oss fram i livet och skapar förändring. Men det är inte alltid det leder till en handling. När du sitter i soffan efter jobbet eller ligger i sängen och försöker sova så är det sällan det leder till någon handling. Då håller du dig till modell 1. En tanke som skapar en känsla som skapar en ny tanke och så rullar det på. Allt går bara runt, runt. Om du har negativa tankar så skapar du en negativ spiral av oro, rädsla, ilska, irritation som med tiden leder just till den mentala överträningen. Med tiden så kan det även leda till ångest, depression och utmattning.

För att få kontroll på läget så kan du använda dig av modell 2. Ta ett steg bort från den snurrande spiralen och lägg in ett stop. Det du ska göra vid stoppet är att ifrågasätta dina tankar och känslor.

 • Vad är det som skapar denna tanke/känsla?
 • Vad har den för betydelse för mig?
 • Vet jag om den här tanken är sann?
 • Vad kan jag förändra?
 • Vad vinner jag på att ha den här tanken/känslan?
 • Vilken handling vill jag lägga in vid stop?

Viktigt att komma ihåg är att stoppet är till för att stanna upp och reflektera över de tankar och känslor som kommer. Det är inte till för att tränga undan tankar och känslor. Undanträngda tankar och känslor ser vi ofta när du använder modell 1. Den negativa spiral som där skapas så blir i längden jobbig och vi tränger undan den med att t.ex. fly in i mobilen, vi tröstäter, det kan leda till olika typer av beroenden. Det finns många sätt som vi använder för att fly från våra tankar och känslor.

Varför är det så lätt att använda sig av modell 1?

Jag ser det som att det finns tre anledningar. Om vi tar ett så vanligt fenomen som ältande som exempel.

 • Du är inte medveten om att du ältar.
 • Du vet inte hur du ska ta dig ur ditt ältande. Då kommer också förklaringen att det är lättare sagt än gjort.
 • Du upplever att det finns en vinst med att älta.

Genom att sätta stop, reflektera och skapa en handling så tar du kontrollen och därmed så undviker du att belastningen blir för stor och du blir mentalt övertränad. Vill också vara tydlig med att du inte kan bli övertränad om du gör någon övning du fått av en mental tränare eller om du lyssnar på någon ljudfil för då har du kontroll på läget.

Ha en fortsatt trevlig vecka!!Vad kan vi lära oss av eliten?

Mentalt Posted on Fri, February 18, 2022 08:54:46

Nu har ju OS igen och vi har fått följa med atleternas otroliga prestationer. Det är ju fantastiskt att se vilka enorma framgångar de gör. Det som jag också tänker på är den enorma resa som de gjort för att ens få delta. Att de lägger ner otroligt många timmar på träning är det ju inget tvivel om. Även att allt ska planeras i minsta detalj för att optimera allt så långt det går. På den nivån så krävs det även en del talang för att nå ända fram.

När det väl är tävling så kan det skilja väldigt mycket på idrottarna hur de kan prestera. En del så ligger på toppen av sin förmåga och för andra så går det inte lika optimalt. Det finns ju många anledningar till att det lyckas eller inte lyckas just då det är så små marginaler. Men jag vill ta upp tre saker som påverkar och som även du kan ha nytta av när du vill prestera bättre.

Den första tillståndsbunden inlärning.

Varje sekund så befinner du dig i ett visst tillstånd. Från det du vaknar på morgonen till det att du somnar på kvällen. Det har visat sig att om du lär dig något i ett visst tillstånd så har du lättare att få fram den kunskapen när du befinner dig i det tillståndet.

När man ser på idrottare så är det en del som presterar mycket bra på träningar men när det kommer till tävling så tar rädslor, nervositet, stress över och prestationen försämras. Det betyder att de inte är i samma lugna tillstånd på tävling som på träning. De som en idrottare kan göra är att träna så tävlingslikt som möjligt för att kunna befinna sig i samma tillstånd på tävling som på träning. Den träningen görs både fysiskt och mentalt.

Nu kanske du tänker att vad har det här med mig att göra? Jag ska ju inte tävla. Men det är likadant med annan inlärning också. När du ska lära dig någonting nytt t.ex. på din arbetsplats så för att du ska kunna ta till dig den kunskapen på bästa vis så är det viktigt att du tränar in det på din arbetsplats.

Det är vanligt att företag tar med sig personalen till ett hotell eller lägergård för att ha en skolningsdag. Att åka bort och ha det trevligt tillsammans kan vara en bra belöning och ett sätt att visa uppskattning mot sin personal men för att skolningen ska ge så bra effekt som möjligt så behöver den ske i det tillstånd och i den miljö där den ska användas.

Det andra är motivation

För att träna sig till en elitnivå så krävs ju också en hel del motivation. Motivationskrafter kan vi skapa från flera olika håll. Motivation kan skapas i dig från belöningar i form av att priser, medaljer, status med mera. Vi kan kalla det för en yttre motivationsfaktorn för att belöningen kommer utifrån. Men vi har också en motivationsfaktor som kommer inifrån. Den skapas av möjligheter till utveckling, eget ansvar, problemlösning med mera.

De här motivationsfaktorerna är båda effektiva men i olika sammanhang. Inom träning och idrott så finns det ju en del träning som inte kräver så mycket tankeverksamhet och där fungerar den yttre motivationsfaktorn. Men om du ser till träning och idrott som helhet så krävs det en hel del planering, målsättning och kreativitet. Där behöver du ta till den inre motivationsfaktorn.

Om vi använder detta för att öka motivationen på en arbetsplats där arbetet kräver kreativitet och tankeverksamhet. Då hjälper det inte med en löneförhöjning eller en bonus. Då krävs det att du har möjlighet att utvecklas, få mera ansvar och mera självbestämmande för att öka din motivation.

tredje är motgångar.

Inför ett stort mästerskap så finns det många förväntningar. Vem är kapabel till vad och vem är förhandsfavoriter. Inom idrott så kan vad som helst hända och oberoende hur väl förberedd en idrottare är så kan det hända saker som gör att idrottaren rasar i resultatlistan.

När det ligger så många års träning bakom som det gör för ett OS så är ju besvikelsen så klart stor. Att vara ledsen och besviken är inget negativt utan det är en helt normal reaktion. Det som däremot är viktigt och som många idrottare är bra på är att lägga det som varit bakom sig och ta nya tag för att det är kanske ny tävling om två dagar.

Även om vi inte är några elitidrottare så har vi ju alla drömmar, förväntningar och mål som vi vill uppnå. Det händer också att vi möter på motgångar, förluster och besvikelser. Du kanske inte får det jobbet du har sökt, du blir inte antagen till en utbildning eller att du förlorat något som betyder mycket för dig.

Du har då med all rätt att vara ledsen och besviken. Det är kanske sådant som du inte ens hade kunnat påverka och du vill lägga skulden på någon annan.

De frågor som du kan ställa dig är:

 • Hur länge vill jag vara ledsen, besviken eller arg?
 • Kommer min besvikelse att hjälpa mig mot mitt mål?
 • Vad behöver jag nu som nu kan hjälpa mig framåt?
 • Vilket är mitt nästa lopp/match?

Kom ihåg att även om du missar ibland så säger det inget om dig om du är en bra eller dålig person. Michael Jordan världens mest kända basketspelare med högst poäng i snitt men han är också den spelaren som missat flest skott. Den enda vägen framåt när du missat är att försöka igen.

Ha en riktigt trevlig helg!!Positiva och negativa triggers.

Mentalt Posted on Mon, January 17, 2022 20:25:52

Vad är en trigger? Hur kan du ta kontroll över dina triggers? En trigger är något som sätter igång en reaktion hos dig. Både positiva och negativa reaktioner. Det kan vara att från tankar, känslor till beteenden. Ofta så är vi inte medvetna om dem allt sker så automatiskt. Inom idrotten så använder de sig ofta av just intränade triggers för att komma i ett optimalt tillstånd. Det ser man ofta innan de ska göra sin prestation att de har en del rörelser.

Inom mental träning så använder vi oss också av triggers som man tränar in. De kan vara kopplad till avslappning, ökad koncentration, minskad nervositet inför en föreläsning o.s.v.

Inte och yttre triggers

Våra triggers kan både komma inifrån och utifrån. De som kommer inifrån är våra tankar och känslor. Ett bra exempel är när du tänker på nästa semesterresa så skapar den tanken en reaktion i dig. Har du länge sett fram mot resan så blir det en positiv reaktion, är du flygrädd så kan det bli en negativ reaktion och jobbiga känslor.

Yttre triggers så handlar om allt som finns runt omkring oss. Att från människors kommentarer till all reklam du ser. Det finns ju en anledning till att godishyllan oftast är nära kassan i affären då vi är som tröttast och lättast att påverkas av triggers. Om du då om och om igen faller för frestelsen så skapar du en allt starkare trigger till sötsuget. Då kan det räcka med att du ser godis på ett reklamblad för att du ska åka och köpa.

Varför behöver du veta det här?

Triggers är ju något som vi skapar hela tiden om du är medveten om det eller inte. Lyssnar du på en viss låt när du tränar så kopplar du automatiskt den låten till din träning. Då kan du sen använda den låten för att öka din träningsglädje. Får du regelbundet negativa kommentarer av en kollega så skapas där en negativ trigger.

Genom att ha koll på vad som skapar vad så kan du ta kontroll över dina triggers och vända de negativa till positiva. Ännu ett träningsexempel där det är viktigt att vara medveten om din trigger. Det som är rätt vanligt när någon börjar träna att de är väldigt på hugget och vill ta i rejält. Blir som en hämnd för alla år de inte tränat. Då ska det vara enormt med mjölksyra, illamående, blodsmak i munnen och som följd en enorm träningsvärk. De vill helt enkelt att träningen ska kännas. Ju mera desto bättre.

Det kan vara givande att ha ett sådant pass någon gång ibland men om det är varje gång så skapar du en trigger som så fort du tänker på träning så kommer känslan av illamående och smärta som i sin tur leder till att du tappar motivationen.

Nu följer en övning som hjälper dig att bli medveten om vad som triggar dig.

Övning:

För att då en viss distans till dig själv och dina triggers så kan du göra den här övningen.
Ta penna och papper och skriv ner svaret på frågorna. Att skriva gör allting så mycket tydligare.

 1. Vilka positiva vanor och beteenden vet du att du har?
 2. Vilka tankar, känslor eller situationer triggar igång ett positivt beteende hos dig?
 3. Vilka negativa vanor och beteenden vet du att du har?
 4. Vilka tankar, känslor eller situationer triggar igång ett negativt beteende hos dig?
 5. Hur kan du medvetet vända dina negativa triggers till att skapa ett positivt beteende?

Har en fortsatt trevlig vecka!!Inspiration och utmaning!

Mentalt Posted on Mon, September 27, 2021 21:04:42

Nu är hösten här på riktigt och det gör också att vi tar ett steg bort från sommarens njutning. För en del så innebär det att de går helhjärtat in i sitt arbete både dagar och kvällar. Andra går mera i ide på soffan framför teven. Men då är vi ju också en del så gillar hösten med den kalla friska luften och de vackra färgerna som nu kommit. Det ger en ny tändning för att komma igång med träningen efter sommaren.

Du ser kanske en massa andra som är ute på allt från korta löprundor till långa fjällvandringar. Du ser också att det står fler och fler bilar på gymmens parkeringsplatser. Du blir inspirerad och tänker att jag vill också komma ingång nu. I det här inlägget så vill jag ta upp inspirationens funktion och vad den gör för dig och jämföra den men effekterna av att utmana sig själv.

Inspiration

Inspiration är ett ord som låter positivt och taggande men i mina öron så låter det mera dom underhållning. Du har säkert upplevt en hel del tillfällen då du känt dig inspirerad. Du har varit på en föreläsning, träffat någon inspirerande person eller bläddrat igenom ditt instagramflöde och bara känner hur inspirationen kommer till dig. Plötsligt så vet du precis vad du ska göra och du känner dig väldigt motiverad. Du är helt besluten om att den här gången så kommer du att lyckas. Nu är allt annorlunda än förra gången. Du presenterar dina mål för dina kollegor och självklar så måste du lägga upp din plan på sociala medier för det ger ju ännu en kick.

Allt det här går bra tills du öppnar din kalender och verkligheten kommer i fatt. Din tid och din vardag går inte ihop med din plan. Du hitta anledning efter anledning till varför det inte är läge att börja just nu. Det innebär att du sviker dig själv. Du håller inte överenskommelsen. Plötsligt är inspirationen som bortblåst.

Ju fler gånger du sviker dig själv så desto mindre kommer du att tro på dig själv. Vad händer när du misstar ditt självförtroende. Antingen så ger du upp och slutar göra saker för du tror att du inte kan. Eller så håller du dig kvar vid inställningen att du kan göra vad du vill en annan dag.

Utmaning

Vi vet alla att det som vi skjuter upp till en annan dag är något som sällan blir gjort. Framförallt när det kommer till att ta hand om oss själva. Därför är det viktigt att utmana sig själv och töja på gränderna.

Vi har alla en del osynliga gränser som vi satt upp som visar vad vi kan och vad vi inte kan. En del har du ärvt av dina föräldrar, en del från dina lärare och andra från dina vänner. Det handlar om attityder och normer. Så gör man, så gör man inte. Gränsen kan vara hög och rädslan för att bli placerad in i ett fack. Om du upplever att många andra har sett dig som inaktiv så kan det kännas obehagligt att börja ändra på den bilden och börja träna. Vad kommer andra att tycka om jag som aldrig tränar går till ett gym?

Det är där som utmaningen kommer in. Gör det ändå fastän det känns skrämmande och det uppstår jobbiga känslor. Det är då du utvecklas. På samma sätt som med den fysiska träningen där du också behöver ta dig igenom jobbiga känslor för att bli starkare eller få bättre kondition.

 Det är först när du utmanar dig som du ser hur mycket du kan utvecklas. Ju mera det tar emot att gå till gymmet så desto bättre träning är det för då tränar du upp dig både fysiskt och mentalt.

Ha en trevlig fortsättning på veckan!!Gör en energiberäkning även på dig själv!

Mentalt Posted on Thu, May 20, 2021 11:27:13

Nu när våren är här och sommaren börjar närma sig så blir det allt mera som ska göras. Trädgården ska fixas. Allt som ska hinnas med innan semestern. Så ska du också göra en massa under semestern. Hur ska då din energi räcka till hela sommaren så du kan vara utvilad och full med energi när hösten kommer.

I ett hus så är det rätt vanligt att man gör energiberäkningar. Kollar upp hur mycket energi som går åt men kollar även upp vart all energi tar vägen. Vi kollar upp hur det är med isoleringen och tilläggsisolerar, tätar fönstren och dörrar. Allt för att spara energin så att du kan använda den resurser på något annat.

Jag vill nu ge dig ett råd att göra en likadan energiberäkning på dig själv? Hur mycket energi har du? Var finns energikällorna och vad tar energi? Hur använder du din energi idag och du behöver kartlägga hela din energisituation

Hur använder du din energi idag?

Mentalt, fysiskt och känslomässigt.

Vilka arbetsuppgifter har du som tar energi?

Vilken typ av energiåtgång är det? Mentalt, fysisk eller känslomässigt.

Vilka personer finns i din närhet som tar energi?

Vilken typ av energi?

Hur är det med din familj?

Något som tar energi?

Något intresse som tar energi?

Skriv ner allt du kommer på.

Kom också ihåg att ta med teknikprylar när du gör din energiberäkning. Mobilen, surfplattan och datorn är fantastiska uppfinningar men de kan också ta mycket av din tid och energi.  Behöver du kolla Facebook eller Instagram så många gånger som du gör? Är det avkopplande eller tar det energi att slösurfa? Fundera i stället på hur du kan använda tekniska prylar för att de ska ge energi istället för att ta energi.

Något som också lätt stjäl energi är andras förväntningar eller det som vi inbillar oss att andra förväntar sig av oss. Du har ansvar för dig och alla andra har ansvar för sig. Du behöver inte uppfylla alla andras förväntningar. När vi tror att vi behöver leva upp till andras förväntningar så blir det en hopblandning av mig och dig. Du ska ta ansvar för hur du mår och då kan du inte leva efter andras förväntningar.

Vad ger dig energi?

Här kan du göra en lista på vad du upplever att ger dig energi.

Vilka arbetsuppgifter har du som ger dig energi?

Vad är det bästa och det mest inspirerande med ditt jobb?

Vilka personer har du i din närhet som ger dig energi?

Det kan många gånger vara personer man tar förgivet.

Hur är det med din familj?

Vad ger din familj dig och hur mycket tid ger du dem?

Vilka intressen har du som ger dig energi?

Det finns kanske intressen som ger dig energi som du inte ens utövar. Ta tag i det.

 Kartlägg noggrant och skriv ner.

Det är ju bara några få exempel på möjliga energitjuvar och energikällor som jag här lyfter fram. Du behöver själv ta en funderare vilka dina är och hur många de är. Genom att på det här viset kartlägga var dina energiläckage och har då också lättare att täppa till dem och även möjlighet att öka på mängden av det som ger dig energi.

Om du vill göra den här uppgiften ännu tydligare så kan du lägga en skala från 1-10 på hur mycket energi någonting tar eller hur mycket det ger. Du kan också göra den om 3 månader igen och se om det blivit någon förändring.

Ha en trevlig fortsättning på veckan!Drivs du av rädslan att förlora eller viljan att vinna?

Mentalt Posted on Thu, February 18, 2021 16:05:57

Det här är en väldigt viktig fråga som du behöver ställa dig. Varför gör du som du gör? Eller varför låter du bli det som du vill göra?

Vi lever nu i en tid där det är väldigt mycket fokus på målsättningar, vägen till målet, positiva tankar och känslor. Det är ju i sig bra och det är också det som skapar motivation och drivkraften för att utvecklas. Tyvärr så är det väldigt lätt hänt att vi använder det tankesättet för att tränga undan våra rädslor. För att komma till rätta med problemet så behöver vi lära oss hantera våra rädslor.

Jag behöver inte gå längre än till mig själv för att se detta fenomen. När jag bestämde mig för att börja utbildningen till mental tränarutbildare så kom det också fram en hel del rädslor. Kommer jag att klara av det? Har jag den kunskap som krävs? Tänk om ingen vill lyssna? Det kändes som ett enormt steg att bli utbildare.

Argument efter argument så radades upp i mitt huvud. Varningssystemet gick på hög varv. Det finns ju fördelar med det också. Jag kunde gå igenom dessa frågor. Se för och nackdelar och sen ta ett beslut. På så sätt så blir det en träning för mig att hantera rädslor. Jag fick också hjälp att diskutera igenom de olika frågorna med personer jag litar på. På så sätt så kunde jag ta ett beslut att testa, att inte låta rädslan styra.

Driven av rädslor.

När det kommer till den fysiska träningen så ser jag ju också en hel del rädslor som står i vägen. Det kan handla om att någon känner sig så otränad att de inte vågar gå till ett gym. De ställer för höga krav på hur man ”borde” vara för att träna på ett gym.

För någon så kan det vara svårt att ta sig ut och springa för tänk om någon ser att jag inte har det perfekta löpsteget. Tänk om någon tycker att jag springer sakta.

En tredje punkt som inte är så ovanlig är att en del har en rädsla för att gå ner i vikt. När du går ner i vikt så kommer ditt utseende att förändras. Din omgivning lägger märke till och börjar kommentera din förändring. Vissa går så långt att de börjar säga att till människor att de inte borde gå ner mer eller att de börjar kommentera andras lunch.

Alla dessa påtryckningar både inifrån dig själv med också utifrån kan skapa rädslor. Vem är jag om jag går ner i vikt? Hur kommer andra att se på mig om jag förändras? Kommer jag då att få vara med som tidigare? En viktförändring påverkar dig inte bara fysiskt utan också mentalt.

Lär dig att hantera dina rädslor.

 • Bejaka dina rädslor. Var totalt ärlig mot dig själv för att se vilka rädslor du har.
 • Utmana dina rädslor. Ju mera du utsätter dig för det du är rädd för så kommer ditt alarmsystem att bli mindre känsligt och det kommer att gå lättare att utmana dig själv.
 • Ut sätt dig för rädslor i små doser. Inom mental träning så finns det övningar där man visualiserar sina rädslor och kan på så vis gå försiktigare fram. Det blir lite som ett vaccin mot rädslan.
 • Tro inte på allt du tänket. Många av våra rädslor så skapar vi ju själva i vår egen hjärna genom att måla upp farliga senarior. Då kan själva rädslan bli ett värre fängelse än själva faran.
 • Be om hjälp i tid. Att gå och bära på dina rädslor så tar mycket energi. Det kan också bli en ond spiral som att du begränsar dig mer och mer. Be därför om hjälp då du känner att du behöver det.

Viljan att vinna.

När du kommit så långt att du lärt dig hantera dina rädslor. Du vet att de finns där för att skydda dig men de begränsar dig inte eller tar en massa energi. Då kan du också se förmånen i att vinna. Vilka kickar det ger när du lyckas. Vilken glädje det ger när du lyckats vinna över dina rädslor.

För att hitta viljan för att vinna så behöver du skapa mening i ditt liv. På vilket sätt kan du skapa något meningsfullt i ditt arbete? Hur hittar du mening i din fritid? Genom att hitta mening i det du gör så skapar du också mera motivation och en större drivkraft och det leder också till att du minskar dina rädslor.

Ha en bra fortsättning på veckan!Hantera konflikter både hemma och på jobbet.

Mentalt Posted on Wed, January 27, 2021 13:37:15

I takt med att allt fler har börjat jobba mer hemifrån och att en massa aktiviteter blivit inställda så får vi också mer tid med varandra. Det kan ju till viss del tyckas trevligt men det leder också till att vi får mindre tid för oss själva. Att hela tiden ha någon nära om man inte är van vid det kan skapa problem och konflikter.

Hur ska vi då hantera en konflikt? Finns det något sätt för dig att undvika en konflikt utan att du själv hamnar i underläge? Det ska vi titta lite närmare på idag.

En konflikt kan bero på många orsaker men en vanlig orsak är att du har ett önskemål som du av en eller annan orsak inte kan förverkliga. Det leder i sin tur till frustration och sedan kan det gå till handling.

En konflikt grundar sig i tre olika områden.

 • Sakfrågor

Då kan konflikten handla om pengar, vem ska göra vad eller fördelningar av positioner.

 • Beteenden

Här handlar det om konflikter som uppstår utifrån våra beteenden. Vad vi säger och hur vi beter oss mot varandra. Här är det viktigt att vi på en arbetsplats har tydliga regler för hur vi ska bete oss mot varandra.

 • Attityder

Attityder är nu det som pågår inom oss. Hur vi ser på verkligheten. Där kan vi uppleva att andra som inte ser på omvärlden som vi gör är idioter.

Att ta tag i en konflikt tidigt är väldigt viktigt för annars så år risken stor att den eskalerar. Jag vill nu gå igenom konfliktens olika steg. Hur den eskalerar om vi inte tar tag i den. Den här modellen utgår ifrån Friedrich Glasls eskalationsmodell.

Steg 0 dialog

Där har vi ingen konflikt utan båda parterna samtalar med varandra.

Steg 1 diskussion

Då kan båda parter och lyssna på varandra. Man kommer med argument där man försöker övertyga de andra. Kan även bli laddat och irriterat.

Steg 2 Debatt

I debatten så har man slutat att lyssna på varandra. Man börjar försöka provocera varandra, förklara för motparten hur okunnig han är, går till personangrepp och utbrott ligger nära till hands.

Steg 3 Överkörning

Överkörningar så gäller det sakfrågor. Det tar sig uttryck på så vis att t.ex. när du kommer till jobbet så har andra gjort saker utan att fråga dig. Du har helt enkelt inget att säga till om.

Steg 4 Trakasserier

Trakasserierna hänger ihop med attityder. Där kommer sådant in som elakt skvaller. Försöka förminska den andra. Här kommer också sådant in som vi kallar för dementerbara straffbeteenden. Det betyder att man använder sådant som gester, tonfall, ironier och små trakasserier som man själv kan säga att det här är ingenting eller det här är bara skämt. Det här beteendet så kan pågå länge på en arbetsplats.

Steg 5 Ansiktsflykt

I det här skedet så har du kommit så långt att du inte ens vill se personen. Du gör vad du kan för att få personen omplacerad. Du börjar ta arbetsuppgifter ifrån honom. Personen får inte ens komma med i gemenskapen. I det här skedet så har personerna noll förtroende för varandra, man har till fula trick för att inte ens behöva träffa personen.

I steg 6-9 så har det helt gått över styr.

Steg 6 Strategiska hot – Ultimatum

Steg 7 Smärtsamma angrepp

Steg 8 Eliminering

Steg 9 Total konfrontation som leder till att båda går ner i avgrunden

En konflikt utvecklas ju inte alltid exakt som i den här modellen men det kan ändå hjälpa dig att se hur det kan vara. Och hur en konflikt fungerar och hur en persons agerande kan leda till en negativ utveckling.

När du går förbi steg 4 så då har du tappat kontrollen över konflikten. Du behöver ta tag i konflikten och reda ut den redan på steg 3 för att redan där så har ju människor slutat lyssna på varandra.

Konflikthantering

För att minska konflikter så är tydlighet väldigt viktigt. Framförallt på en arbetsplats men även hur man delar upp sysslorna hemma. Vem gör vad, när ska det göras, hur ska vi få bort frågetecknen?

När vi då vill jobba med en konflikt så behöver vi börja med beteenden. Det är ju också de som får konflikten att eskalera. Beteenden är ju också något som kommer utifrån att vi försöker tillgodose våra behov. Har vi ett dåligt beteende så finns det behov som vi inte får tillgodosedda.

Genom att lyssna till vad den andra har att säga och vad den personen behöver så kan vi underlätta konflikten. Ta ingenting förgivet och tolka inte. Fråga istället vad du menare med den där kommentaren eller blicken. På samma sätt så är det också viktigt att du berättar vad du behöver. Förvänta dig inte att andra ska veta om du inte säger det.

Om konflikten går så långt så att det kommer till steg 4 eller 5 så behöver man ta in en utomstående parts som kan hjälpa till att utreda konflikten för då har båda parter slutat lyssna och bara letar efter sätt hur man ska gå till angrepp.

Oberoende om det handlar om din arbetsplats eller hemmet. Och det är du eller en kollega som har en konflikt. Ta tag i det så fort som möjligt för på så vis så kan du förhindra att konflikten går över styr och människor börjar må dåligt.

Ha en fortsatt trevlig vecka!Next »