Blog Image

Bloggen

Drivs du av rädslan att förlora eller viljan att vinna?

Mentalt Posted on Thu, February 18, 2021 16:05:57

Det här är en väldigt viktig fråga som du behöver ställa dig. Varför gör du som du gör? Eller varför låter du bli det som du vill göra?

Vi lever nu i en tid där det är väldigt mycket fokus på målsättningar, vägen till målet, positiva tankar och känslor. Det är ju i sig bra och det är också det som skapar motivation och drivkraften för att utvecklas. Tyvärr så är det väldigt lätt hänt att vi använder det tankesättet för att tränga undan våra rädslor. För att komma till rätta med problemet så behöver vi lära oss hantera våra rädslor.

Jag behöver inte gå längre än till mig själv för att se detta fenomen. När jag bestämde mig för att börja utbildningen till mental tränarutbildare så kom det också fram en hel del rädslor. Kommer jag att klara av det? Har jag den kunskap som krävs? Tänk om ingen vill lyssna? Det kändes som ett enormt steg att bli utbildare.

Argument efter argument så radades upp i mitt huvud. Varningssystemet gick på hög varv. Det finns ju fördelar med det också. Jag kunde gå igenom dessa frågor. Se för och nackdelar och sen ta ett beslut. På så sätt så blir det en träning för mig att hantera rädslor. Jag fick också hjälp att diskutera igenom de olika frågorna med personer jag litar på. På så sätt så kunde jag ta ett beslut att testa, att inte låta rädslan styra.

Driven av rädslor.

När det kommer till den fysiska träningen så ser jag ju också en hel del rädslor som står i vägen. Det kan handla om att någon känner sig så otränad att de inte vågar gå till ett gym. De ställer för höga krav på hur man ”borde” vara för att träna på ett gym.

För någon så kan det vara svårt att ta sig ut och springa för tänk om någon ser att jag inte har det perfekta löpsteget. Tänk om någon tycker att jag springer sakta.

En tredje punkt som inte är så ovanlig är att en del har en rädsla för att gå ner i vikt. När du går ner i vikt så kommer ditt utseende att förändras. Din omgivning lägger märke till och börjar kommentera din förändring. Vissa går så långt att de börjar säga att till människor att de inte borde gå ner mer eller att de börjar kommentera andras lunch.

Alla dessa påtryckningar både inifrån dig själv med också utifrån kan skapa rädslor. Vem är jag om jag går ner i vikt? Hur kommer andra att se på mig om jag förändras? Kommer jag då att få vara med som tidigare? En viktförändring påverkar dig inte bara fysiskt utan också mentalt.

Lär dig att hantera dina rädslor.

 • Bejaka dina rädslor. Var totalt ärlig mot dig själv för att se vilka rädslor du har.
 • Utmana dina rädslor. Ju mera du utsätter dig för det du är rädd för så kommer ditt alarmsystem att bli mindre känsligt och det kommer att gå lättare att utmana dig själv.
 • Ut sätt dig för rädslor i små doser. Inom mental träning så finns det övningar där man visualiserar sina rädslor och kan på så vis gå försiktigare fram. Det blir lite som ett vaccin mot rädslan.
 • Tro inte på allt du tänket. Många av våra rädslor så skapar vi ju själva i vår egen hjärna genom att måla upp farliga senarior. Då kan själva rädslan bli ett värre fängelse än själva faran.
 • Be om hjälp i tid. Att gå och bära på dina rädslor så tar mycket energi. Det kan också bli en ond spiral som att du begränsar dig mer och mer. Be därför om hjälp då du känner att du behöver det.

Viljan att vinna.

När du kommit så långt att du lärt dig hantera dina rädslor. Du vet att de finns där för att skydda dig men de begränsar dig inte eller tar en massa energi. Då kan du också se förmånen i att vinna. Vilka kickar det ger när du lyckas. Vilken glädje det ger när du lyckats vinna över dina rädslor.

För att hitta viljan för att vinna så behöver du skapa mening i ditt liv. På vilket sätt kan du skapa något meningsfullt i ditt arbete? Hur hittar du mening i din fritid? Genom att hitta mening i det du gör så skapar du också mera motivation och en större drivkraft och det leder också till att du minskar dina rädslor.

Ha en bra fortsättning på veckan!Hantera konflikter både hemma och på jobbet.

Mentalt Posted on Wed, January 27, 2021 13:37:15

I takt med att allt fler har börjat jobba mer hemifrån och att en massa aktiviteter blivit inställda så får vi också mer tid med varandra. Det kan ju till viss del tyckas trevligt men det leder också till att vi får mindre tid för oss själva. Att hela tiden ha någon nära om man inte är van vid det kan skapa problem och konflikter.

Hur ska vi då hantera en konflikt? Finns det något sätt för dig att undvika en konflikt utan att du själv hamnar i underläge? Det ska vi titta lite närmare på idag.

En konflikt kan bero på många orsaker men en vanlig orsak är att du har ett önskemål som du av en eller annan orsak inte kan förverkliga. Det leder i sin tur till frustration och sedan kan det gå till handling.

En konflikt grundar sig i tre olika områden.

 • Sakfrågor

Då kan konflikten handla om pengar, vem ska göra vad eller fördelningar av positioner.

 • Beteenden

Här handlar det om konflikter som uppstår utifrån våra beteenden. Vad vi säger och hur vi beter oss mot varandra. Här är det viktigt att vi på en arbetsplats har tydliga regler för hur vi ska bete oss mot varandra.

 • Attityder

Attityder är nu det som pågår inom oss. Hur vi ser på verkligheten. Där kan vi uppleva att andra som inte ser på omvärlden som vi gör är idioter.

Att ta tag i en konflikt tidigt är väldigt viktigt för annars så år risken stor att den eskalerar. Jag vill nu gå igenom konfliktens olika steg. Hur den eskalerar om vi inte tar tag i den. Den här modellen utgår ifrån Friedrich Glasls eskalationsmodell.

Steg 0 dialog

Där har vi ingen konflikt utan båda parterna samtalar med varandra.

Steg 1 diskussion

Då kan båda parter och lyssna på varandra. Man kommer med argument där man försöker övertyga de andra. Kan även bli laddat och irriterat.

Steg 2 Debatt

I debatten så har man slutat att lyssna på varandra. Man börjar försöka provocera varandra, förklara för motparten hur okunnig han är, går till personangrepp och utbrott ligger nära till hands.

Steg 3 Överkörning

Överkörningar så gäller det sakfrågor. Det tar sig uttryck på så vis att t.ex. när du kommer till jobbet så har andra gjort saker utan att fråga dig. Du har helt enkelt inget att säga till om.

Steg 4 Trakasserier

Trakasserierna hänger ihop med attityder. Där kommer sådant in som elakt skvaller. Försöka förminska den andra. Här kommer också sådant in som vi kallar för dementerbara straffbeteenden. Det betyder att man använder sådant som gester, tonfall, ironier och små trakasserier som man själv kan säga att det här är ingenting eller det här är bara skämt. Det här beteendet så kan pågå länge på en arbetsplats.

Steg 5 Ansiktsflykt

I det här skedet så har du kommit så långt att du inte ens vill se personen. Du gör vad du kan för att få personen omplacerad. Du börjar ta arbetsuppgifter ifrån honom. Personen får inte ens komma med i gemenskapen. I det här skedet så har personerna noll förtroende för varandra, man har till fula trick för att inte ens behöva träffa personen.

I steg 6-9 så har det helt gått över styr.

Steg 6 Strategiska hot – Ultimatum

Steg 7 Smärtsamma angrepp

Steg 8 Eliminering

Steg 9 Total konfrontation som leder till att båda går ner i avgrunden

En konflikt utvecklas ju inte alltid exakt som i den här modellen men det kan ändå hjälpa dig att se hur det kan vara. Och hur en konflikt fungerar och hur en persons agerande kan leda till en negativ utveckling.

När du går förbi steg 4 så då har du tappat kontrollen över konflikten. Du behöver ta tag i konflikten och reda ut den redan på steg 3 för att redan där så har ju människor slutat lyssna på varandra.

Konflikthantering

För att minska konflikter så är tydlighet väldigt viktigt. Framförallt på en arbetsplats men även hur man delar upp sysslorna hemma. Vem gör vad, när ska det göras, hur ska vi få bort frågetecknen?

När vi då vill jobba med en konflikt så behöver vi börja med beteenden. Det är ju också de som får konflikten att eskalera. Beteenden är ju också något som kommer utifrån att vi försöker tillgodose våra behov. Har vi ett dåligt beteende så finns det behov som vi inte får tillgodosedda.

Genom att lyssna till vad den andra har att säga och vad den personen behöver så kan vi underlätta konflikten. Ta ingenting förgivet och tolka inte. Fråga istället vad du menare med den där kommentaren eller blicken. På samma sätt så är det också viktigt att du berättar vad du behöver. Förvänta dig inte att andra ska veta om du inte säger det.

Om konflikten går så långt så att det kommer till steg 4 eller 5 så behöver man ta in en utomstående parts som kan hjälpa till att utreda konflikten för då har båda parter slutat lyssna och bara letar efter sätt hur man ska gå till angrepp.

Oberoende om det handlar om din arbetsplats eller hemmet. Och det är du eller en kollega som har en konflikt. Ta tag i det så fort som möjligt för på så vis så kan du förhindra att konflikten går över styr och människor börjar må dåligt.

Ha en fortsatt trevlig vecka!Självbild, självkänsla och självförtroende del 3

Mentalt Posted on Fri, November 20, 2020 14:54:06

Nu så har vi kommit fram till självförtroende. De hör ju självklart ihop med självbild och självkänsla men det är också den ytligaste delen kan man säga därför att den endast är kopplad till prestation. Ändå då är det den delen som ofta lyfts fram som den viktigaste. Orsaker till att ordet självförtroende används så ofta och att många blandar ihop det med självkänsla så är att vi människor är så inriktade på att prestera och vi lägger stort värde i prestationen.

Självförtroendet skapas också utifrån våra tankar och erfarenheter. Det kan handla om hur duktig du är på ditt jobb att du litar på att du kan det du gör. Du har tilltro till din förmåga att prestera.

Ett dåligt självförtroende leder ofta till att man drar sig undan, tar inget ansvar, provar inga nya saker, du kanske stannar kvar på sitt gamla jobb för att du tror att du inte kan lära sig något nytt. Du vågar helt enkelt inte utmana sig själv på grund av rädsla för att misslyckas.

Du kan ha ett bra självförtroende men en dålig självkänsla. Det leder till att du börjar jämföra dina prestationer med andra och känner dig värdelös om någon annan är bättre på något.

Självbild, självkänsla och självförtroende hör ju ihop.

Självbild ⬇
 Självkänsla ⬇
Självförtroende

Om du jobbar med att stärka ditt självförtroende så kommer du bara att stärka självförtroendet.
Om du jobbar med självkänslan så kommer du att stärka både självkänslan och självförtroendet.
Om du jobbar med självbilden så kommer du att stärka alla tre delarna.

Hur är min självbild idag och hur vill jag att det ska vara.

Vi har ofta mycket lättare att granska andra än att granska oss själva. Nu ber jag dig att skriva ner 10 meningar om dig själv där du börjar meningen med:

Jag är en människa som….

• Sätt + tecken framför meningar som uttrycker något positivt om dig själv
• Sätt – tecken framför meningar som uttrycker något negativt om dig själv
• Sätt 0 framför meningar om de är neutrala

Vad blev resultatet nu när du spontant beskrev dig?

Tänk nu igenom meningarna och se vilka av de negativa eller neutrala. Hur kan du vända dem till något positivt?

På det här sättet så får du en tydligare bild av dig själv och insikt om vad du behöver förändra.
Du man nu skapa mål utifrån dessa meningar som kommer att leda till att du får en bättre självbild som i sin tur skapar en bättre självkänsla och ett bättre självförtroende.

Ha en riktigt trevlig helg!Självbild, självkänsla och självförtroende del 2

Mentalt Posted on Mon, October 26, 2020 19:23:00

Idag så vill jag lyfta det här med självkänsla och vad det är. Självkänslan grundar sig mycket på självbilden då det är utifrån den som vi skapar en bild av oss själva.

Vi kan dela in självkänslan i två delar.

 • Den inre självkänsla

Det är den känslan du har när du ser dig själv i pegeln. Den känsla son skapas när du tänker på dig själv och vem du är.

 • Den yttre självkänslan

Den är kopplad till prestation. Med en dålig yttre självkänsla så blir det att jag upplever att jag inte är värd något om jag inte presterar.

Jag skulle vilja beskriva självkänslan som en hink med vatten. En bra självkänsla så är hinken full och en dålig självkänsla så är det bara lite vatten på botten. Den här hinken har också en kran som inte är helt tät utan den läcker lite. Det innebär att du hela tiden behöver fylla på din hink.

Det som tömmer din hink och gör att din självkänsla går i botten är.

 • Negativa tankar.
 • Nedvärdera sig själv.
 • Kritisera sig själv.
 • Döma sig.
 • Oärlighet mot sig själv.
 • Hån / förakt / mobbning.

Det som fyller på din hink är.

 • Uppskattning
 • Uppmuntran
 • Uppmärksamhet
 • Acceptans
 • Respekt
 • Kärlek

Alla dessa punkter både de positiva och de negativa är sådana som du kan få från andra men det är också sådana som du kan ge till dig själv.

När man mår riktigt dåligt så är det lätt hänt att man börjar hoppas på eller förvänta sig det från andra. Varför är det ingen som ger mig uppskattning, uppmärksamhet eller respekt?

Då är det viktigt att komma ihåg att det är du som har ansvaret över din hink. Du har möjlighet att själv fylla på den eller att minska på flödet som går ut genom att vrida igen kranen.

Jag vill nu be dig att ta penna och papper och skriv ner att på vilket sätt kan du förändra vattennivån i din hink?

Ha en bra fortsättning på veckan.Självbild, självkänsla och självförtroende del 1.

Mentalt Posted on Mon, October 19, 2020 21:20:32

Förra helgen så hade jag en föreläsning om självbild, självkänsla och självförtroende. Det råder lite ovisshet om vad dessa begrepp betyder så därför så vill jag dela med mig lite från min föreläsning.

Självbilden är något som börjas skapas från dag ett när vi föds. Då börjar vi ta in intryck från omvärlden. Största delen så censurerar hjärnan bort men en del så fastnar som minnen i vår hjärna. Vi tänker ju alltid i bilder så därför kan vi säga att vi lagrar en massa bilder i vår hjärna. Ju äldre vi blir så desto mera bilder har vi lagrade. Utifrån dessa bilder så skapar vi en helhetsbild av oss själva och vår verklighet. Vem är jag? Hur ska jag bete mig? Vad tycker och tänker jag?

Alla dessa bilder så skapar vi utifrån från vår miljö, människor runt omkring oss, våra erfarenheter, vår livssituation men också våra egna tankar skapar vår bild av oss själv. Vi har ju alla både positiv och negativa bilder i vår hjärna och där så behöver vi hitta en balans för att må bra.

Det betyder att självbilden ligger till grund för våra värderingar, trosföreställningar, vanor, rutiner och känslor men också vår trygghetszon skapas utifrån vår självbild.

Vår trygghetszon är viktig för oss för att vi där kan hitta lugn och ro och den ger oss möjlighet att varva ner. Men det kan också vara en begränsning för oss.

Om din självbild säger till dig att du inte kan springa. Människor i din omgivning har sagt till dig att du inte kan springa och du har någon gång testat och det har bara känts jobbigt. Då känns det tryggt att vara i din trygghetszon och sitta där och intala dig att du inte kan. På så vis så begränsar du också din träning.

Genom att då ta dig ut på en promenad och då lägga in korta löpintervaller så går du utanför din trygghetszon. Det kan kännas tungt och svårt i början men ju mera du jobbar på det så desto lättare börjar det gå. Du börjar inse att du faktiskt kan. Det leder till att du vidgar din trygghetszon och även förändrar din självbild.

På samma sätt så kan du jobba med andra delar av din självbild också för att får en bättre bild av dig själv, en större trygghetszon. Utmana dig själv och ta ett kliv utanför din trygghetszon så kommer du också att stärka din självbild.
Konkreta övningar för att jobba med din självbild, självkänsla och självförtroende kommer i del 3.

Ha en riktigt bra start på veckan.Hitta din inre tiger.

Mentalt Posted on Tue, October 13, 2020 12:21:12

När du ser en tiger som befinner sig ute i naturen så är den otroligt respektingivande och kraftig. Den har kontroll på situationen och den tar plats.
Den typen vi oftast ser är ju de som finns på zoo eller cirkus. Hårt dresserade och begränsade av andra. Det har tappat en hel del av sina förmågor just på grund av att de inte använt den och tränat dem

På samma sätt är det ju också med oss människor. När vi förd så börjar vi steg för steg träna upp oss för att klara de utmaningar som kommer. Barn är ofta väldigt livliga fram till 5 års åldern. Då händer något och vi börjar mer och mer anpassa oss till omgivningen. Vi börjar ta till oss andra människors kommentarer och vi försöker anpassa oss till gruppen.

Tigerungar börjar ju tidigt att leka, brottas och jaga allt som rör sig. Just för att träna upp det som den behöver för sin framtid.
På samma sätt så behöver vi människor också träna upp oss för framtiden. De utmaningar vi har är vår träning. Varje konflikt kan du se som ett träningspass.

Dina begränsningar.

Om du inte tränar upp dig och blir stark så är risken stor att du blir den som av andra blir dresserad och satt i bur. Andra säger åt dig var du ska tycka, tänka och göra. Det kan även gå så långt att du börjar känna dig bekväm i din bur. Då behöver du inte ta något ansvar och det negativa som händer upplever du som någon annans fel.

Dina styrkor. 

Styrkor kommer aldrig av sig själv. Det handlar heller inte om talang eller tur. Det handlar om träning. De fysiska musklerna så tränar vi ju för att bli starkare, rörligare och uthålligare.

Det samma gäller med de mentala musklerna. Det måste också tränas för att bli starka.
Det kan vara t.ex. mod, fokus, acceptans, optimism, ta ansvar eller att förlåta. Listan kan göras lång.

Övning.

Som jag i början skrev så börjar vi i tidig ålder att anpassa oss till omgivningen. Vi blir också skyddade från att ta oss ann våra motgångar.

 • Kan du nu skriva ner när du har blivit skyddad?
 • Vilka mentala muskler är det som du behöver träna upp nu?
 • Vilka utmaningar vill du ta dig ann för att träna upp dina mentala muskler?

Genom att träna upp din mentala styrka så skapar du också möjlighet att släppa loss din inre tiger.Vad är viktigast? Att må bra eller att prestera bra?

Mentalt Posted on Tue, August 11, 2020 20:57:35

Det är en viktig fråga nu när de flesta ska tillbaka till jobbet efter semestern. Hur känns det för dig att återvända? Ser du framemot att återgå till dina uppgifter och rutinerna eller känns det mera som att sitta i väntrummet till tandläkaren?

Vi lever idag i ett samhälle där prestationen blir bara viktigare och viktigare. Din karriär spelar allt större roll och ditt jobb blir din identitet. Det gör också att vi lägger större fokus på att prestera och vara effektiv. Det kan på så vis också skapa en känsla av att inte räcka till. Jag borde ha gjort mer.

Du kan efter din arbetsdag sätta dig ner en stund och tänka igenom hur dagen har varit. Har det varit en bra dag? Vad är det som bestämmer om dagen varit bra eller inte? Handlar det om kollegors beteende? Handlar det om arbetsuppgifter? Eller handlar det om din egen inställning till ditt arbete.

Handlar det endast om det som yttre faktorer eller har du själv möjlighet att påverka din situation och din känsla till det som hände?
En dag består ju oftast av både positiva och negativa händelser. Vi kan i vissa fall inte göra något åt det som händer men vi kan alltid välja vårt förhållningssätt till det som händer.

Genom att reflektera över din dag och skriv ner hur den varit så får du en bättre överblick hur läget är och vad du kan göra för att må bättre.

Kom ihåg att ditt arbete är inte bara en plats där du ska visa din prestationsförmåga. Det är också en plats där du kan bygga upp ett socialt nätverk. Du kan utvecklas som människa genom att uttrycka dina tankar, känslor och behov. Men även att lyssna till andras behov.

Lycka till med höstens arbete.Genom att påverka ditt eget tillstånd så kan du också påverka andra.

Mentalt Posted on Fri, July 10, 2020 12:13:27

Nu har sommaren på allvar kommit och de flesta har börjat med sin semester. Många ser ju juli månad som den viktigaste månaden att ha semester på. Det är ju då som allt händer. Då vill vi ju ta tag i allt det som vi drömt om hela vintern. En hel del som vi vill göra och en del som måste göras.

Den våren som nu varit har jo på många sätt skakat om samhället. Vissa har upplevt att det varit en lugn tid där man har fått mycket mera tid med familjen. För andra så har tiden varit mycket oro för framtiden. Kommer jag att få behålla jobbet? Vad händer om jag blir sjuk? Kommer min ekonomi att krascha?

Det som också har varit en stor utmaning för många är ju den sociala biten. Både att inte få träffa människor som vi brukar med också att de vi träffar så blir det väldigt intensivt.

Det kan skapa konflikter och problem. Det som du kan göra för att underlätta konflikter under semestern är att påverka ditt eget tillstånd. Ditt eget förhållningssätt till omgivningen.

Jag vill nu ge dig en övning som du kan träna in under semestern och även ha med den till jobbet efter semestern. Skriv ner dessa frågor och skriv även ner svaren för då blir det så mycket tydligare för din hjärna att ta till sig.

 1. Vilket eller vilka tillstånd vill jag ha inför en semesterdag?
 2. Hur förbereder jag mig inför dagen för att uppnå dessa tillstånd?
 3. Vad gör jag under dagen för att behålla mina tillstånd?
 4. Vad gör jag när något negativt händer för att kunna behålla mina tillstånd?
 5. Tillstånd är smittsamma. Är mitt tillstånd värt att ”smitta av” till min omgivning?

Att göra den här övningen en gång så kommer inte att skapa någon förändring men om du tar dig någon minut varje dag för att skriva ner hur du vill att ditt tillstånd ska vara som kommer du att upptäcka att du kan både påverka dig själv och andra.

Har en riktigt trevlig helg!!Next »