Blog Image

Bloggen

Självbild, självkänsla och självförtroende del 1.

Mentalt Posted on Mon, October 19, 2020 21:20:32

Förra helgen så hade jag en föreläsning om självbild, självkänsla och självförtroende. Det råder lite ovisshet om vad dessa begrepp betyder så därför så vill jag dela med mig lite från min föreläsning.

Självbilden är något som börjas skapas från dag ett när vi föds. Då börjar vi ta in intryck från omvärlden. Största delen så censurerar hjärnan bort men en del så fastnar som minnen i vår hjärna. Vi tänker ju alltid i bilder så därför kan vi säga att vi lagrar en massa bilder i vår hjärna. Ju äldre vi blir så desto mera bilder har vi lagrade. Utifrån dessa bilder så skapar vi en helhetsbild av oss själva och vår verklighet. Vem är jag? Hur ska jag bete mig? Vad tycker och tänker jag?

Alla dessa bilder så skapar vi utifrån från vår miljö, människor runt omkring oss, våra erfarenheter, vår livssituation men också våra egna tankar skapar vår bild av oss själv. Vi har ju alla både positiv och negativa bilder i vår hjärna och där så behöver vi hitta en balans för att må bra.

Det betyder att självbilden ligger till grund för våra värderingar, trosföreställningar, vanor, rutiner och känslor men också vår trygghetszon skapas utifrån vår självbild.

Vår trygghetszon är viktig för oss för att vi där kan hitta lugn och ro och den ger oss möjlighet att varva ner. Men det kan också vara en begränsning för oss.

Om din självbild säger till dig att du inte kan springa. Människor i din omgivning har sagt till dig att du inte kan springa och du har någon gång testat och det har bara känts jobbigt. Då känns det tryggt att vara i din trygghetszon och sitta där och intala dig att du inte kan. På så vis så begränsar du också din träning.

Genom att då ta dig ut på en promenad och då lägga in korta löpintervaller så går du utanför din trygghetszon. Det kan kännas tungt och svårt i början men ju mera du jobbar på det så desto lättare börjar det gå. Du börjar inse att du faktiskt kan. Det leder till att du vidgar din trygghetszon och även förändrar din självbild.

På samma sätt så kan du jobba med andra delar av din självbild också för att får en bättre bild av dig själv, en större trygghetszon. Utmana dig själv och ta ett kliv utanför din trygghetszon så kommer du också att stärka din självbild.
Konkreta övningar för att jobba med din självbild, självkänsla och självförtroende kommer i del 3.

Ha en riktigt bra start på veckan.Hitta din inre tiger.

Mentalt Posted on Tue, October 13, 2020 12:21:12

När du ser en tiger som befinner sig ute i naturen så är den otroligt respektingivande och kraftig. Den har kontroll på situationen och den tar plats.
Den typen vi oftast ser är ju de som finns på zoo eller cirkus. Hårt dresserade och begränsade av andra. Det har tappat en hel del av sina förmågor just på grund av att de inte använt den och tränat dem

På samma sätt är det ju också med oss människor. När vi förd så börjar vi steg för steg träna upp oss för att klara de utmaningar som kommer. Barn är ofta väldigt livliga fram till 5 års åldern. Då händer något och vi börjar mer och mer anpassa oss till omgivningen. Vi börjar ta till oss andra människors kommentarer och vi försöker anpassa oss till gruppen.

Tigerungar börjar ju tidigt att leka, brottas och jaga allt som rör sig. Just för att träna upp det som den behöver för sin framtid.
På samma sätt så behöver vi människor också träna upp oss för framtiden. De utmaningar vi har är vår träning. Varje konflikt kan du se som ett träningspass.

Dina begränsningar.

Om du inte tränar upp dig och blir stark så är risken stor att du blir den som av andra blir dresserad och satt i bur. Andra säger åt dig var du ska tycka, tänka och göra. Det kan även gå så långt att du börjar känna dig bekväm i din bur. Då behöver du inte ta något ansvar och det negativa som händer upplever du som någon annans fel.

Dina styrkor. 

Styrkor kommer aldrig av sig själv. Det handlar heller inte om talang eller tur. Det handlar om träning. De fysiska musklerna så tränar vi ju för att bli starkare, rörligare och uthålligare.

Det samma gäller med de mentala musklerna. Det måste också tränas för att bli starka.
Det kan vara t.ex. mod, fokus, acceptans, optimism, ta ansvar eller att förlåta. Listan kan göras lång.

Övning.

Som jag i början skrev så börjar vi i tidig ålder att anpassa oss till omgivningen. Vi blir också skyddade från att ta oss ann våra motgångar.

 • Kan du nu skriva ner när du har blivit skyddad?
 • Vilka mentala muskler är det som du behöver träna upp nu?
 • Vilka utmaningar vill du ta dig ann för att träna upp dina mentala muskler?

Genom att träna upp din mentala styrka så skapar du också möjlighet att släppa loss din inre tiger.Vad är viktigast? Att må bra eller att prestera bra?

Mentalt Posted on Tue, August 11, 2020 20:57:35

Det är en viktig fråga nu när de flesta ska tillbaka till jobbet efter semestern. Hur känns det för dig att återvända? Ser du framemot att återgå till dina uppgifter och rutinerna eller känns det mera som att sitta i väntrummet till tandläkaren?

Vi lever idag i ett samhälle där prestationen blir bara viktigare och viktigare. Din karriär spelar allt större roll och ditt jobb blir din identitet. Det gör också att vi lägger större fokus på att prestera och vara effektiv. Det kan på så vis också skapa en känsla av att inte räcka till. Jag borde ha gjort mer.

Du kan efter din arbetsdag sätta dig ner en stund och tänka igenom hur dagen har varit. Har det varit en bra dag? Vad är det som bestämmer om dagen varit bra eller inte? Handlar det om kollegors beteende? Handlar det om arbetsuppgifter? Eller handlar det om din egen inställning till ditt arbete.

Handlar det endast om det som yttre faktorer eller har du själv möjlighet att påverka din situation och din känsla till det som hände?
En dag består ju oftast av både positiva och negativa händelser. Vi kan i vissa fall inte göra något åt det som händer men vi kan alltid välja vårt förhållningssätt till det som händer.

Genom att reflektera över din dag och skriv ner hur den varit så får du en bättre överblick hur läget är och vad du kan göra för att må bättre.

Kom ihåg att ditt arbete är inte bara en plats där du ska visa din prestationsförmåga. Det är också en plats där du kan bygga upp ett socialt nätverk. Du kan utvecklas som människa genom att uttrycka dina tankar, känslor och behov. Men även att lyssna till andras behov.

Lycka till med höstens arbete.Genom att påverka ditt eget tillstånd så kan du också påverka andra.

Mentalt Posted on Fri, July 10, 2020 12:13:27

Nu har sommaren på allvar kommit och de flesta har börjat med sin semester. Många ser ju juli månad som den viktigaste månaden att ha semester på. Det är ju då som allt händer. Då vill vi ju ta tag i allt det som vi drömt om hela vintern. En hel del som vi vill göra och en del som måste göras.

Den våren som nu varit har jo på många sätt skakat om samhället. Vissa har upplevt att det varit en lugn tid där man har fått mycket mera tid med familjen. För andra så har tiden varit mycket oro för framtiden. Kommer jag att få behålla jobbet? Vad händer om jag blir sjuk? Kommer min ekonomi att krascha?

Det som också har varit en stor utmaning för många är ju den sociala biten. Både att inte få träffa människor som vi brukar med också att de vi träffar så blir det väldigt intensivt.

Det kan skapa konflikter och problem. Det som du kan göra för att underlätta konflikter under semestern är att påverka ditt eget tillstånd. Ditt eget förhållningssätt till omgivningen.

Jag vill nu ge dig en övning som du kan träna in under semestern och även ha med den till jobbet efter semestern. Skriv ner dessa frågor och skriv även ner svaren för då blir det så mycket tydligare för din hjärna att ta till sig.

 1. Vilket eller vilka tillstånd vill jag ha inför en semesterdag?
 2. Hur förbereder jag mig inför dagen för att uppnå dessa tillstånd?
 3. Vad gör jag under dagen för att behålla mina tillstånd?
 4. Vad gör jag när något negativt händer för att kunna behålla mina tillstånd?
 5. Tillstånd är smittsamma. Är mitt tillstånd värt att ”smitta av” till min omgivning?

Att göra den här övningen en gång så kommer inte att skapa någon förändring men om du tar dig någon minut varje dag för att skriva ner hur du vill att ditt tillstånd ska vara som kommer du att upptäcka att du kan både påverka dig själv och andra.

Har en riktigt trevlig helg!!Vad är mental träning?

Mentalt Posted on Mon, February 17, 2020 20:37:32

Jag har märkt sen jag började studera mental träning att människor reagerar väldigt olika på när jag berättar vad jag studerar. En del är väldigt nyfikna, en del är mera avvaktande och fundersamma.

En del så tror också att det endast hänger ihop med mentala sjukdomar och psykisk ohälsa. Som mental tränare så jobbar man inte alls med sjukdomar eller diagnoser. Det sköter sjukvården om. Mental träning kommer under kategorin friskvård. Det innebär att vi jobbar med människan bakom de olika problemen.

För att det ska bli lite tydligare så vill jag dra en jämförelse mellan den fysiska och den mentala träningen. Om vi nu tänker oss en spjutkastare. Är han i världsklass så kan han få spjutet att flyga över 90 meter. Det kan inte du och jag som inte har tränat spjutkastning.

Alla kan ju ta upp ett spjut och kasta iväg det. För en del flyget det 30m för någon annan 55m. Någon kanske bara får det att flyga 15m. Om vi då föreställer oss att du kastar 30m. Vad är det då som begränsar dig så att du inte kastar 40m eller 50m?

Här har vi en del som fysiskt påverkar ditt kast:

 • Styrka.
 • Rörlighet.
 • Explosivitet.
 • Teknik.

Om du tränar upp något av dessa områden så kommer ditt spjut att flyga längre.

På samma sätt är det också med dina mentala prestationer. Det kan istället för att kasta spjut så kan det vara ett du ska hålla tal, jobbintervju, löneförhandla eller skriva ett svårt prov.

Det finns också här områden som begränsar dig så att du inte kan prestera ditt bästa:

 • Rädslor.
 • Självbild, självkänsla, självförtroende.
 • Stress.
 • Koncentration.
 • Attityder.
 • Motivation.

Med mental träning så stärker vi upp dessa områden och då får du det mycket lättare när du ska utföra din prestation.  Genom att stärka upp dessa områden så påverkas du ju inte bara i en viss situation utan du blir även mentalt starkare i alla situationer.

Hur långt flyger ditt mentala spjut idag?

Har du något som begränsar dig?

Vad skulle det betyda för dig om det flög 10 meter längre?Klättra utanför din komfortzon

Mentalt Posted on Mon, November 18, 2019 18:36:57

Jag har nu under några avsnitt följt tv-programmet Expeditionen i TV4 där en grupp kända svenskar ska ta sig upp på berget Lobuche Peak i Himalaya med en höjd på 6119 m. Det är ju en väldigt krävande expedition och jag har funderat flera gånger om de verkligen varit medvetna om vad det givit sig in på. De är ju inga vana klättrare.

Det som jag har kommit fram till är ju att de inte helt varit medvetna om vad det innebär men att de är personer som vill testa sina gränser. Att det vill se hur mycket de klarar av. Vad händer med människor när de går utanför sin komfortzon?

Som man även ser i programmet så är det en del som växer som person och börjar tro mera på sig själv medan andra blir rädda, bryter ihop och backar tillbaka in i tryggheten i komfortzonen igen.  

Rädslan är ju många gånger vår största fiende. Vi skapar oss en bild av faran som vi tror kan hända och det är den som styr våra val. Att befinna sig i komfortzonen så känner vi oss trygga och där finns inga stora hot. Men det är också när vi går utanför komfortzonen som vi kan se var våra gränser går och vi kan utmana våra styrkor och svagheter.

När vi då börjar resan så tar vi oss till något som i klättringsvärlden kallas Bace camp. Det är den plats som vi kan se som vår komfortzon. Att vara där så känns tryggt men vi ser hela berget framför oss. Där finns allt vi behöver och där behöver vi inte ta några risker.

För att kunna göra en trygg och säker klättring så behöver vi ha utrustning så som tält, kläder, mat men även säkerhetsutrustning så som hjälm, rep, snöskor och ishacka.

Nästan ingen så gör ju en sådan resa ensam utan man för ju det alltid i grupp. Där är det andra deltagare men man har ju också medhjälpare eller sherpas som de också kallas. De är ju med för att hjälpa till så att man inte behöver bära allt själv.

När det då är ett högt berg så kan man heller inte klättra upp hela vägen i en fart. Det gäller att stanna till under vägen både för att vila och återhämta sig men också för att vänja kroppen vid den tunna lufter. Går man för snabbt upp så börjar man må dåligt.

Vad har det här med dig och mig att göra? Vi som bara har sätt höga berg på bild. Jag tycker det är en bra jämförelse när det kommer till vår egen karriär och mål i livet. Vi har alla våra egna berg som vi vill klättra på. Vi har alla våra drömmar och målsättningar. Är du den som väljer att klättra eller är du den som väljer att stanna kvar i tryggheten vid Bace camp?

Vad innebär det för dig att klättra? Vad är det som skapar rädslan hos dig? Vad är din säkerhetsutrustning som gör att du kan känna dig trygg? Ditt rep som gör att du inte faller och vad har du ditt rep fast i? Vem är dina sherpas som du kan delegera dina uppgifter till som du inte orkar bära själv och som underlättar din klättring? Var har du din nästa avsats där du kan stanna och vila på vägen upp?

Att gå utanför sin komfortzon är det många som inte ens tänkt tanken på vad det är. En del vet inte ens vad det innebär. För just dig så kan det handla om att.

 • Du vill kanske komma igång med träningen.
 • Du vill kanske lägga upp ett större mål som ett OCR-lopp eller ett vasalopp.
 • Du vill kanske byta jobb.
 • Du vill kanske ta mera plats i din omgivning. Inte bara vara den som alltid flyter med strömmen och bara gör som alla andra.
 • Du vill kanske jobba med dig själv så att du börjar må bra.

Alla dessa så kan du se som din klättring. Vad är det som gör att du inte tar tag i dessa och klättrar vidare? Ofta handlar det om rädsla. Vad ska alla där nere säga om jag sticker ut och börjar klättra? Vad kommer att hända om jag ramlar? Kommer jag att skada mig och aldrig kunna ta mig upp igen? Hur kommer alla andra där nere att reagera om jag faller? Kom då ihåg att de som står där nere så är kvar i sin komfortzon. De har inte ens vågat börja klättra. Det är den jobbiga i klättringen som gör att det är värt något. Det är där du hittar din styrka.

Är du höjdrädd så är ett tips att titta inte ner för det är ju inte dit du ska. Fokusera på nästa mål, nästa avsats där du kan ta ny fart. Skapa en tydlig bild för vad som finns på nästa avsats. Lita på repet du håller i att det håller dig kvar de dagar som det stormat. Allt behöver inte hända denna vecka. Klättra i din egen takt så att du inte får höjdsjuka. En dag så kommer du att stå på toppen och får njuta att den fantastiska utsikt som du alltid har drömt om.Tre grundpelare för att få balans

Mentalt Posted on Wed, February 22, 2017 21:28:48

Att hitta balans i sin träning och kost är en viktig nyckel
i att vara hälsosam och ta hand om sig själv. Jag tror inte det är bra att ha
en massa förbud, strikta dieter eller extrema träningsprogram. Det leder ofta
till att man blir stressad, man får dåligt samvete för att man gör det man
tycker att man inte borde. I värsta fall så leder det till att man tröttnat på
allt och går tillbaka till sina gamla rutiner.

Att leva hälsosamt betyder inte enbart bönor, groddar och
broccoli som många kanske tror. Att vara hälsosam betyder också att man inte
ska stressa upp sig på vad man äter och inte äter eller vad man tränar och inte
tränar. Att hitta en lagom träningsmängd och sedan få den att passa ihop med
matintaget. Ju mera man tränar så desto mera behöver man äta. Man behöver också
kunna ta en vilodag ibland eller äta en god glass utan att få panik. Det är
också mycket viktigt att man att man tar med sömnen i sin planering för att få
en tillräckligt stor återhämtning.

Vad är då en lagom stor träningsmängd och vilka saker är bra
att tänka på när man planerar sin kost? Jag brukar säga till mina kunder att
det är tre saker som man måste ta i beaktande.

Det första är din
fysiska förmåg
a. I dag så är det många som vill utmana sig själv och säter
allt för höga mål som inte deras fysik är beredd på att göra. Att sätta upp
stora mål behöver inte vara något dåligt i sig bara man är medveten om hur lång
vägen är dit. Att sätta för små mål som
inte kräver någon ansträngning ger ju heller inget bra resultat. Idag talas det
mycket om vardagsmotion och hur viktigt det är att röra på sig under dagen men
det ger inte samma effekter som träning.

Det andra är din
mentala förmåga.
Då tänker ja till stor del på motivationen. Ofta så är man
väldigt ivrig när man satt upp sitt mål som man med all makt ska klara det. Blir
det steget då för stort så är det lätt hänt att man tröttnar på halva vägen
eller skadar sig. För en del blir det så att de på ren envishet fullföljer sitt
mål men tröttnar så att de inte fortsätter efteråt. Samma sak gäller också med
kosten. Blir kosten för strikt så blir det lätt att man tappar motivationen.

Det tredje är hur
mycket din omgivning klarar.
För en person som gillar att träna mycket så
är det ganska enkelt att träna mycket. Då är ju frågan som den personen behöver
ställa sig är att hinner man med allt det andra som man också behöver hinna
med? Tex. jobbet, familjen, vännerna och allt där ut över som man behöver få
gjort. Det är väldigt lätt hänt i sin träningsiver glömmer det viktiga som man
har runt omkring sig och omgivningen blir lidande.

Vad jag vill säga med dessa tre punkter är att de är en stor
del av balansen i din träning. Om någon av dem brister så brister på sikt alla
tre. Att leva hälsosamt betyder inte att man ska träna så mycket som möjligt
och äta så lite som möjligt. Allt kan fungera en viss tid men det som inte är i
balans som kommer att välta förr eller senare. Men så länge du har balans i det
du gör så kommer det att fungera och du får ett mycket mera hälsosamt liv.Stress

Mentalt Posted on Fri, February 10, 2017 19:45:54

I denna artikel vill jag ta upp det som idag är ett väldigt
omtalat ämne nämligen stress. Det är ett ord som idag används i många
sammanhang och ofta i fel sammanhang. Att ha mycket att göra är ju inte samma
sak som att vara stressad. En viss mängd av belastning gör ju att man blir bara
mera effektiv och får mera gjort. Men när blir då stressen negativ? Den
negativa stressen är ju när du inte mera har kontroll över situationen. Den
negativa stressen kan orsakas av många olika orsaker.

De vanligaste
orsakerna som människor ser som orsak till stress.


Mobiltelefon


Arbetsförhållanden


Sociala medier


Tidsbrist


Ekonomi

Människor vill i många fall se saker på ett enkelt sätt och
vill ofta lyfta fram en sak som orsaken till ett problem. En orsak, ett problem
och en lösning. Det är en ganska enkel tanke. Men i verkligheten så är det ju
ofta en kombination av många orsaker som skapar problemet och då blir också
lösningen svårare.

Hur ska vi då göra med den negativa stressen som finns? Vi
måste ju ändå leva i det samhälle som finns idag. Det är ju inte möjligt att
släcka ner mobilnätet, sociala medierna och många av de yttre faktorer som
påverkar oss. Därför så måste vi själva lära oss att leva i ett sådant
samhälle.

Några saker att tänka
på vid hantering av stress.

Planering: Att
planera upp sin vardag så att man bättre kan hålla sina rutiner är en viktig
del för att minska sin stress.

Vila: Sömnen är
jätteviktigt att man får in regelbundet. Att dra ner på timmarna man sover en
längre tid gör att man blir både fysiskt och psykiskt trött som i sin tur leder
till allvarligare problem.

Avslappning:
Många tror att olika typer av avslappning är ett botemedel mot stress och i
många fall så är avslappning ett bra hjälpmedel men där ska tänka efter och
vara ärlig mot sig själv. En resa, semester, en skogspromenad eller någon form
av avslappnande behandling kan för stunden kännas bra men det är först då man
tar tag i problemen som orsakat stressen som man kan få bort den.

Fysisk aktivitet:
Att vara regelbundet fysiskt aktiv har visat sig ha stor effekt på
stressnivåerna i kroppen och man kan säga att man med fysisk aktivitet skapar
en sköld mot stress.

Det som jag ännu vill ta upp är att vi själva kan påverka
vår hälsa och vi har ett ansvar att också göra det. Istället för att bara se på
de yttre faktorerna som påverkar oss så behöver vi också gå till oss själva och
fundera att vad har jag gjort för att minska på min stress och förbättra min
hälsa.