Blog Image

Bloggen

Ta emot skolan med läs och skrivsvårigheter.

Mentalt, Uncategorised Posted on Mon, August 15, 2022 20:05:45

Idag så är det den dagen som många väntat på med glädje medan andra fruktat den med ångest nämligen skolstarten. Orsakerna till oron som skapas kan vara många. Det kan vara en nervositet av att inte lyckas, inte passa in, inte uppnå de förväntningar som man själv eller andra sätter på en. För de flesta så kommer ju det här att lugna ner sig när de inser att det inte var så farligt. För de personer som har läs och skrivsvårigheter kan det kännas betydligt mera utmanade.

Jag var själv just en av dem. Det gick ju bra de första åren då andra inte kunde något heller men ju höger upp i klasserna man kom så desto tydligare blev skillnaden. Tack och lov så var det mina ögon som var felet så det löste sig med glasögon i högstadiet men det blev ju många år av förlorad läs och skrivträning som jag insett att har för bättrats mycket nu under mina senare år av studier. Det är inlägget ska inte handla om mig personligen utan mera om vad som kan underlätta för barn, unga men även vuxna som ska ta klivet ut i studielivet.

Vill ju börja med det som är den grundläggande anledningen till att du går i skola eller studerar på annat sätt nämligen inlärningen. Här är det viktigt att komma ihåg att vi har en hjärna som har en enorm inlärningsförmåga. Ibland så kan läs och skrivsvårigheter beskrivas som att det handlar om inlärningssvårigheter men det är inte alls så det är. Tänk bara hur enormt mycket vi lär oss under en livstid.

Det som däremot skiljer sig är hur vi lär oss på bästa sätt. För en del så lär sig genom text, andra genom ljud och bild. Du behöver hitta den vägen och som passar för dig. Det viktiga är ju inte att ta sig igenom en text så snabbt som möjligt utan det handlar ju om att kunna ta till sig kunskapen som finns i texten. En del har ju det problemet att de är mycket snabba på att läsa en text men efteråt så har de ingen aning om vad den handlade om.

Ombytta roller.

Ett sätt du kan göra är att vända på rollerna. Istället för att vara elev så kan du bli läraren. Det innebär att när du läser en text så ska du med egna ord berätta den för någon efteråt (lära ut den). Det gör att du tar dig ann texten på ett helt annat sätt. Du kan ta ett stycke på 10-12 meningar och sedan berättar du det för någon. Finns det ingen hemma eller du har inget husdjur som du kan lära så kan du ta mobilen och banda in. Det viktiga är att du pratar med ord för då måste du tänka för att formulera meningar. Det är tankarna som sen blir minnen i vår hjärna. Genom att bara läsa korta stycken så upptäcker du snabbt vad som gick in och då kan du repetera de meningarna istället för att behöva läsa ett helt kapitel på nytt.

Vissa saker sätter sig lättare än andra.

En faktor som gör att vi minns vissa saker bättre är att vi kopplar en starkare känsla till just den grejen, kunskapen eller händelsen. Vi kan ta ett exempel. Om du tittar på en film, vilka scener minns du bäst efteråt? Jo det är de som skapar starkast känsla i dig. Har du oturen att vara med om en tragisk händelse så kan du på bara få sekunder skapa väldigt starka minnen.
Om du däremot läser en faktabok om ett ämne som för dig är helt ointressant så kan du läsa den om och om igen utan att du lär dig något. En känsla till det ämne kan du skapa genom att lyfta ut ämnet ur skolan och se i vilka olika sammanhang du har nytta och glädje av att kunna det här. I vilka situationer behöver du kunna ett visst språk, i vilka situationer behöver du kunna räkna osv.

Lägg in pauser.

För de flesta som lär sig läsa så blir läsandet en automatik redan i 10 års ålder. Det betyder att det tar mycket mindre energi att läsa och det finna kapacitet i pannloben till att hantera kunskapen. För personer med läs och skrivsvårigheter så har inte denna automatik utan där måste både läsningen och att förstå kunskapen skötas från pannloben och det tar mycket mera energi. Det innebär att man inte orkar läsa lika länge och behöver fler pauser som man självklart ska ta.

Självbild, självkänsla och självförtroende.

Finns så mycket mer som man skulle kunna skriva om inlärning men vill också få med denna del som jag ser som den viktigaste av alla när det gäller måendet. När en elev börjar skolan med stora förväntningar och förhoppningar så finns det en riska att dessa byts ut mot oro, rädsla och ångest när eleven inser att läs och skriva inte fungerar som för andra. I den åldern så vill man ju vara som andra och passa in.
För att hjälpa ett barn med svårigheter så är det viktigt att man tidigt börjar jobba med dessa delar för att kunna hålla en sund självbild, självkänsla och självförtroende.
Det som är lika viktigt när det gäller framför allt barn i lågstadiet är att föräldrarna jobbar med sin självbild och självkänsla. Det behövs för att kunna bemöta och stötta barnet på ett bättre sätt men också på grund av att barn härmar sina föräldrars beteende. Det innebär att om en förälder har dålig självkänsla så kan det även skapa dålig självkänsla hos barnet.

Det var några tankar från mig nu när skolan drar igång.
Hoppas ni får en riktigt lärorik hösttermin!Ta kontroll över din kalender efter semestern!

Mentalt Posted on Tue, August 09, 2022 19:36:11

Semestertiderna börjar nu ta slut och vi ska alla tillbaka till arbete eller skolan. Vissa tycker det är skönt att komma tillbaka till rutinerna medan andra känner hur stressen och pressen kommer över en redan när halva semestern är förbrukad. Man börjar fundera över sin kalender och dem långa listan med alla måsten. Du kommer ihåg hur stressigt det var innan semestern och är orolig för att hamna där igen.

För att lyckas dra ner på belastningen så behöver du vara medveten om vad som orsakar belastningen. Jag vill därför i detta inlägg ge några övningar för att som kan underlätta för dig att synkronisera din kalender med verkligheten. Skriv ner alla dina sysslor.

Dela in dina sysslor i tre kategorier.

 1. Din bas eller måsten: Det kan vara sådant som jobb, plugga, städa, laga mat, handla, mm.
 2. Din bonus: Det kan vara sådant som träning, aktiviteter, kalas, nya projekt mm.
 3. Det jag behöver: Vila, återhämtning, pauser, sömn.

När du skrivit ner alla dessa punkter så tar du fram din kalender och även fyller i dem där. Se även till att du får med alla kategorier. Lyckas du inte få ihop det så är det dags att prioritera. Du kan även ta en funderare över hur det fungerar i längden med en kalender som inte går ihop.

Bli medveten om vad som skapar stress hos dig.

Följande övning går att kombinera med den tidigare övningen och den är till för att få en bättre koll på dina stressfaktorer. Vi har ju alla ibland både mindre och större saker som vi behöver göra men som vi bara skjuter upp. Nu ska du svara på en fråga och vara så tydlig och ärlig som möjligt.

Jag känner mig stressad för… (skriv ner allt du kommer på. Högt, lågt, stort och smått)

När du är klar med listan så sätter du en siffra framför varje stressfaktor 1, 2 eller 3.

 1. Står för det jag inte kan påverka.
 2. Står för det jag delvist kan påverka.
 3. Står för det jag helt och hållet kan påverka.

Med den här övningen så fokuserar vi på nummer 2 och 3. Nu har du en tydlig lista med vad som är dina stressfaktorer som du behöver göra och kan bocka av. Du kan även kombinera den med den tidigare övningen och sätta in punkterna i din kalender.

Det som skapar stress är när vi ältar det som varit och oroar oss för framtiden. Med de här övningarna blir bilden att vad som ska göras tydligare och även när det ska göras och på så vis kan minska din stress.

Lycka till och ha en trevlig fortsättning på veckan!Fördelar med att kombinera fysisk och mental träning.

Mentalt Posted on Mon, June 06, 2022 14:58:03

Vilka fördelat kan du ha av att kombinera både fysisk och mental träning? Inom tävlingsidrott så läggs mental träning in för att förbättra prestationen och få marginalerna på sin sida men också där så har det blivit mera fokus på måendet där mental träning har en stor inverkan.

I mitt jobb så är det sällan att jag jobbar bara med det ena eller det andra. Det blir ofta så att hos de som i början vill jobba med den fysiska träningen så väcks även behovet av att få in mental träning och för de som i början vill jobba med mental träning så kommer ofta till insikt om att det skulle vara bra att också få med den fysiska träningen.

Jag vill lyfta fram tre punkter kring fördelarna med att kombinera fysisk och mental träning.

1. Vända blicken mot dig själv.

Det som för en del skapar ett dåligt mående är att de av olika anledningar glömt bort sig själv. De har ofta prioriterat andra först, alltid ställt upp för andra, sett till att andra har det bra. När en sådan person börjar jobba med mental träning och ska vända på huvudet och se sig själv, börja prioritera sig själv så kan det vara svårt. Där blir den fysiska träningen ett bra verktyg för att prioritera dig själv, känna att jag gör någonting bra för dig själv. Det hjälper dig också att våga se på dig själv och prioritera dig själv i andra sammanhang. Helt enkelt vågar säga nej till det du inte vill göra.

2. Din självkänsla kopplat till träningen.

Här vill jag ta fasta på den delen av självkänslan som är kopplad till prestationen. Det vill säga att du känner dig bara värdefull när du presterar. En dålig självkänsla kan leda till en enorm träningsmängd där det är stort fokus på resultatet, prestation och det leder även till att du tappar glädjen i träningen. Även hur bra prestationen än är så blir du aldrig nöjd för det finns alltid de som är bättre.  

Mental träningen är i det här sammanhanget mycket viktig just för att kunna stärka självkänslan och få in glädjen i träningen. Med en bra självkänsla så hittar du drivkraften i dina mål och då är det givande att träna mycket. Med en dålig självkänsla så är det hotet från andra som skapar drivkraften och då blir det mest stress och jobbiga känslor.

3. Träna dig på att uppnå mål.

Om du är en person som har många järn i elden och du inte hinner göra allt som står på din lista så skapar du en ond spiral genom att du regelbundet sviker dig själv då det lämnar saker ogjorda. Här kan du använda fysisk träning för att bryta det negativa beteendet.

För att bryta detta mönster så behöver du träna på att utföra det du har på din lista. Det kan du göra genom att lägga in enkla saker, utföra dem föra att sedan kryssa av att du gjort dem. För varje kryss du kan dra på en dag så skapas ett välbefinnande för att du lyckats. Den fysiska träningen är just en sådan sak du kan lägga in och utföra. En löprunda på 30 min eller ett gympass där du har ett färdigt program att följa skapar sällan några stora frågetecken. Genom att träna på det här sättet så blir du bättre och bättre på att ta tag i det du har på din lista både de små och stora sakerna.

Lycka till med träningen!!Kan du bli mentalt övertränad?

Mentalt Posted on Wed, March 16, 2022 14:18:04

Överträning så är ett ord som vi ofta förknippar med elitidrott, elitmotionär och osunda träningsupplägg. Då handlar det alltid om för mycket fysisk träning under en längre tid, minimalt med vila, dålig sömn och även för lite mat. Alla dessa saker kan leda till en fysisk överträning. För att hitta balansen ingen så gäller att återta kontrollen, lägga om planeringen, minska på träningen.

Vad är mental överträning?

 Jag vet inte om mental överträning är rätt begrepp men jag gillar att jämföra det fysiska och mentala så därför kallar jag det mental överträning. Mental träning är ju något som hela tiden sker in i vår hjärna fastän vi inte alltid tänker på det eller är medveten om det. Allt som vi har lärt oss under vårt liv i form av vad vi tänker, känner, hur vi förhåller oss till oss själva och andra människor så har ju skapats med mental träning.

När vi utsätter oss för mentala belastningar så tränar vi upp vår mentala styrka. Till exempel om du är rädd för sociala situationer så kan det vara en stor belastning men för varje gång du klarar det så blir du starkare och till slut så har du övervunnit din rädsla.

En mental överträning kommer när vi inte har koll på dessa processer. Till exempel när du kommer hem från jobbet sätter dig i soffan och irriterar din på chefen eller kollegor som du tycker gjort fel. Det kan även vara oro för att du inte gjort ett bra jobb eller något annat som känns tungt. Detta beteende skapar en stor mental belastning som med tiden leder till en mental överträning. Andra situationer kan vara om du går runt och ältar det som varit eller oroar dig för det som ska komma.

Jag vill ge dig en övning som du kan använda för att ta kontrollen över dina tankar och känslor.

Allt börjar med en tanke som leder till en känsla som leder till en handling. Det är på det sättet vi tar oss fram i livet och skapar förändring. Men det är inte alltid det leder till en handling. När du sitter i soffan efter jobbet eller ligger i sängen och försöker sova så är det sällan det leder till någon handling. Då håller du dig till modell 1. En tanke som skapar en känsla som skapar en ny tanke och så rullar det på. Allt går bara runt, runt. Om du har negativa tankar så skapar du en negativ spiral av oro, rädsla, ilska, irritation som med tiden leder just till den mentala överträningen. Med tiden så kan det även leda till ångest, depression och utmattning.

För att få kontroll på läget så kan du använda dig av modell 2. Ta ett steg bort från den snurrande spiralen och lägg in ett stop. Det du ska göra vid stoppet är att ifrågasätta dina tankar och känslor.

 • Vad är det som skapar denna tanke/känsla?
 • Vad har den för betydelse för mig?
 • Vet jag om den här tanken är sann?
 • Vad kan jag förändra?
 • Vad vinner jag på att ha den här tanken/känslan?
 • Vilken handling vill jag lägga in vid stop?

Viktigt att komma ihåg är att stoppet är till för att stanna upp och reflektera över de tankar och känslor som kommer. Det är inte till för att tränga undan tankar och känslor. Undanträngda tankar och känslor ser vi ofta när du använder modell 1. Den negativa spiral som där skapas så blir i längden jobbig och vi tränger undan den med att t.ex. fly in i mobilen, vi tröstäter, det kan leda till olika typer av beroenden. Det finns många sätt som vi använder för att fly från våra tankar och känslor.

Varför är det så lätt att använda sig av modell 1?

Jag ser det som att det finns tre anledningar. Om vi tar ett så vanligt fenomen som ältande som exempel.

 • Du är inte medveten om att du ältar.
 • Du vet inte hur du ska ta dig ur ditt ältande. Då kommer också förklaringen att det är lättare sagt än gjort.
 • Du upplever att det finns en vinst med att älta.

Genom att sätta stop, reflektera och skapa en handling så tar du kontrollen och därmed så undviker du att belastningen blir för stor och du blir mentalt övertränad. Vill också vara tydlig med att du inte kan bli övertränad om du gör någon övning du fått av en mental tränare eller om du lyssnar på någon ljudfil för då har du kontroll på läget.

Ha en fortsatt trevlig vecka!!Vad kan vi lära oss av eliten?

Mentalt Posted on Fri, February 18, 2022 08:54:46

Nu har ju OS igen och vi har fått följa med atleternas otroliga prestationer. Det är ju fantastiskt att se vilka enorma framgångar de gör. Det som jag också tänker på är den enorma resa som de gjort för att ens få delta. Att de lägger ner otroligt många timmar på träning är det ju inget tvivel om. Även att allt ska planeras i minsta detalj för att optimera allt så långt det går. På den nivån så krävs det även en del talang för att nå ända fram.

När det väl är tävling så kan det skilja väldigt mycket på idrottarna hur de kan prestera. En del så ligger på toppen av sin förmåga och för andra så går det inte lika optimalt. Det finns ju många anledningar till att det lyckas eller inte lyckas just då det är så små marginaler. Men jag vill ta upp tre saker som påverkar och som även du kan ha nytta av när du vill prestera bättre.

Den första tillståndsbunden inlärning.

Varje sekund så befinner du dig i ett visst tillstånd. Från det du vaknar på morgonen till det att du somnar på kvällen. Det har visat sig att om du lär dig något i ett visst tillstånd så har du lättare att få fram den kunskapen när du befinner dig i det tillståndet.

När man ser på idrottare så är det en del som presterar mycket bra på träningar men när det kommer till tävling så tar rädslor, nervositet, stress över och prestationen försämras. Det betyder att de inte är i samma lugna tillstånd på tävling som på träning. De som en idrottare kan göra är att träna så tävlingslikt som möjligt för att kunna befinna sig i samma tillstånd på tävling som på träning. Den träningen görs både fysiskt och mentalt.

Nu kanske du tänker att vad har det här med mig att göra? Jag ska ju inte tävla. Men det är likadant med annan inlärning också. När du ska lära dig någonting nytt t.ex. på din arbetsplats så för att du ska kunna ta till dig den kunskapen på bästa vis så är det viktigt att du tränar in det på din arbetsplats.

Det är vanligt att företag tar med sig personalen till ett hotell eller lägergård för att ha en skolningsdag. Att åka bort och ha det trevligt tillsammans kan vara en bra belöning och ett sätt att visa uppskattning mot sin personal men för att skolningen ska ge så bra effekt som möjligt så behöver den ske i det tillstånd och i den miljö där den ska användas.

Det andra är motivation

För att träna sig till en elitnivå så krävs ju också en hel del motivation. Motivationskrafter kan vi skapa från flera olika håll. Motivation kan skapas i dig från belöningar i form av att priser, medaljer, status med mera. Vi kan kalla det för en yttre motivationsfaktorn för att belöningen kommer utifrån. Men vi har också en motivationsfaktor som kommer inifrån. Den skapas av möjligheter till utveckling, eget ansvar, problemlösning med mera.

De här motivationsfaktorerna är båda effektiva men i olika sammanhang. Inom träning och idrott så finns det ju en del träning som inte kräver så mycket tankeverksamhet och där fungerar den yttre motivationsfaktorn. Men om du ser till träning och idrott som helhet så krävs det en hel del planering, målsättning och kreativitet. Där behöver du ta till den inre motivationsfaktorn.

Om vi använder detta för att öka motivationen på en arbetsplats där arbetet kräver kreativitet och tankeverksamhet. Då hjälper det inte med en löneförhöjning eller en bonus. Då krävs det att du har möjlighet att utvecklas, få mera ansvar och mera självbestämmande för att öka din motivation.

tredje är motgångar.

Inför ett stort mästerskap så finns det många förväntningar. Vem är kapabel till vad och vem är förhandsfavoriter. Inom idrott så kan vad som helst hända och oberoende hur väl förberedd en idrottare är så kan det hända saker som gör att idrottaren rasar i resultatlistan.

När det ligger så många års träning bakom som det gör för ett OS så är ju besvikelsen så klart stor. Att vara ledsen och besviken är inget negativt utan det är en helt normal reaktion. Det som däremot är viktigt och som många idrottare är bra på är att lägga det som varit bakom sig och ta nya tag för att det är kanske ny tävling om två dagar.

Även om vi inte är några elitidrottare så har vi ju alla drömmar, förväntningar och mål som vi vill uppnå. Det händer också att vi möter på motgångar, förluster och besvikelser. Du kanske inte får det jobbet du har sökt, du blir inte antagen till en utbildning eller att du förlorat något som betyder mycket för dig.

Du har då med all rätt att vara ledsen och besviken. Det är kanske sådant som du inte ens hade kunnat påverka och du vill lägga skulden på någon annan.

De frågor som du kan ställa dig är:

 • Hur länge vill jag vara ledsen, besviken eller arg?
 • Kommer min besvikelse att hjälpa mig mot mitt mål?
 • Vad behöver jag nu som nu kan hjälpa mig framåt?
 • Vilket är mitt nästa lopp/match?

Kom ihåg att även om du missar ibland så säger det inget om dig om du är en bra eller dålig person. Michael Jordan världens mest kända basketspelare med högst poäng i snitt men han är också den spelaren som missat flest skott. Den enda vägen framåt när du missat är att försöka igen.

Ha en riktigt trevlig helg!!Dieter, flipp eller flopp

Kost Posted on Thu, February 10, 2022 14:08:07

Jag har under en längre tid tänkt skriva om dieter och mina tankar kring det utifrån ett mentalt perspektiv. Varför är det så svårt att hålla en diet? Varför återvänder vi så snabbt till gamla vanor?

Det flesta börjar ju med en diet för att de vill gå ner i vikt. Alltid är det någon ny trend som kommer och ju mera det skrivs och syns om den så desto lättare har människor att hålla den men när rubrikerna minskar och ingen mera pratar om den så återvänder de flesta till sina gamla rutiner.

Varför är personer överviktiga?

Enkelt sagt så är det för att vi äter mer än vad vi förbrukar. Om vi går lite djupare in på det så blir det betydligt mer komplicerat när vi börjar fundera över vad orsaken är till att vi äter för mycket. Orsakerna kan vara många. Det kan handla tristess, tröstäta, fira, behov av att unna sig, skapa en festkänsla när vardagen känns tråkig. Listan kan göras hur lång som helst. Men i grunden så handlar det om beteenden vi har för att tillgodose ett behov.

Det är rätt vanligt att människor sägare att det drabbas av övervikt. Men så är det ju inte alls. Övervikt är något vi utvecklar med vårt beteende. Det betyder att vi behöver avveckla det beteendet och skapa ett nytt. Övervikt är inte ett problem, det är ett symtom.

Vad händer i hjärnan när vi går på en diet?

När vi äter så triggas vårt belöningssystem. Vi får dopaminkickar som gör att hjärnan vill ha mer. Ju mera fet och sockerrik man vi stoppar i oss så desto större blir kickarna och vi vill fortsätta. Ett bra exempel är om du har en godisskål att stå framme så går det bra att låta bli dem men tar du ett så har du snart tömt halva skålen.

När du startar en diet så faller ju dessa dopaminkickar från t.ex godis bort. Till en början så går det bra då du får dina dopaminkickar från annat. Du är stolt över att du nu tagit tag i din situation, varje morgon när du ställer dig på vågen och den visar minus så får du en kick. Tyvärr så är ju dessa kickar bara under en begränsad tid. Det kommer en dag när vågen står stilla, när den nya spännande dieten blivit vardag och allt bara går på rutin. Det är då som utmaningarna kommer och de flesta faller tillbaka i gamla hjulspår.

Hur påverkas vi av gruppen?

Jag gillar att se saker från ett grupperspektiv för även om vi upplever det som att nu gör jag det här själv och jag väljer nu att bara fokusera på mig själv så gör vi ändå stor del utifrån den grupp som vi tillhör. Det innebär att vi funderar på vad människor tycker om jag gör si eller så, vad kommer människor att tycka om jag inte gör si eller så.

Som du också säkert märkt så startar ju de flesta diet genom att någon säger sig ha kommit på något nytt. De skriver en bok, det lyfts upp i alla typer av medier och väldigt många så hakar på den trenden. Varför gör vi det? Innebär det att vi är lätt lurade?

Nej inte alls. Det är ju så som vi människor fungerar för att vi är beroende av att höra till en grupp. När vi då ser en stor grupp som vill gå ner i vikt med en metod som säger sig vara enklare än andra så känns det så enkelt. Bara att lyssna på vad som sägs och följa med. Behöver inte ta något eget ansvar, har alltid något att hänvisa till när du skippar ett vinerbröd på fredagar. Äntligen så har jag hittat en grupp som vill uppnå samma mål som jag. Det skapar trygghet.

Att göra något helt själv så är ju alltid en risk. Du hamnar att ta eget ansvar, du hamnar att gå mot strömmen och därför blir du ett lätt byte för de som vill kritisera dig. Vi kan också se hur en del försöker hantera det genom att antingen går ut på sociala medier med sin målsättning och på så vis skapa sin egen grupp. Andra väljer att hålla helt tyst.

Vad är det för fördelar och nackdelar med att gå på diet?

Jag är ju inte på något vis emot strikta dieter och de flesta fungerar ju också så länge man håller dem. Ingen diet tillåter ju dig att äta mycket sötsaker och skräpmat. Därför så minskar de flesta i vikt på en diet.

Dieter är bra när du har ett tydligt mål till ett visst datum. Det kan vara en idrottare som ska ner till en viss tävlingsvikt. Då är målet tydligt och själva dieten så är bara en del av hela träningssatsningen. Då finns det också tydliga planer för vad som händer efter tävlingen.

Ett annat sammanhang där en diet kan vara en bra start är om personen har väldigt mycket övervikt. En stor övervikt gör framförallt möjligheten att röra på sig mera begränsad och då är det bra för motivationen om det händer mycket i början. Det som är viktigt där är att det alltid finns en tydlig plan för vad som kommer att hända efter dieten.

Nackdelen med att hålla sig till en viss diet är ju att du lär dig väldigt lite kring vad som är en bra kosthållning för dig. Vad olika saker innehåller, hur mycket är t.ex. 100g ris eller 3 potatisar. Vad kan man äta och vad kan man byta ut vid behov. Det som också påverkas är ju ditt sociala liv. Att inte kunna äta som andra så gör att det sätts ännu mera press på dig.

Vad finns det för alternativ till att gå på diet?

Det kanske låter tråkigt men är mest hållbart på sikt så är ju att välja en livsstil som främjar ditt mål. Genom att räkna kalorier så lär du dig vad som är bra och mindre bra. Du får kontroll över din mat och kan justera den vid behov.

Du kan lägga upp dina mål på ett sådant sätt så att du får dina dopaminkickar när du uppnår dina mål. Ta alla fördelar i beaktande som din viktnedgång har och inte bara siffran på vågen. Kom också ihåg att alltid ha innan du uppnår ett mål så behöver du alltid ha satt ett nytt mål. Oberoende av vad vi har för mål så när vi uppnår det så skapas en tomhet och det finns en risk för att du hamnar i något som kallas bröllopsdepression.

Även om du gör din viktresa på egen hand så är det viktigt att du tänker igenom det här med grupptillhörighet och vad det betyder för dig. Vill du tillhöra en grupp och känna tryggheten i det eller känns det bäst att få göra det helt själv. Där är alla olika och det finns inget rätt eller fel.

Att jobba med sig själv, gå till botten och ta reda på varför just du äter för mycket så är en viktig del. På det sättet så kommer du åt problemet istället för att jobba med att minska symtom. Du bryter dina gamla mönster och skapar nya vägar i hjärnan. Det handlar inte om vad det står på din våg utan hur du mår. Genom att själv ta kontrollen över dina beteenden så kommer du också att växa som människa.

Ha en fortsatt trevlig vecka!!Stress och immunförsvar!

Stress & utmattning Posted on Tue, January 25, 2022 20:17:32

Har du lätt för att bli förkyld? Känns det som att förkylningarna bara avlöser varandra? Är det endast förkylningar som är problemet eller finns det även andra symtom?

Att göra kopplingar mellan stress och sjukdomssymtom kan vara svårt. Vi går alla igenom olika perioder i vårt liv. Vissa perioder kan vara riktigt tuffa. Det kan vara ett arbete som blir för tufft, eller någon anhörig som blir sjuk, eller så kanske du har flera olika stressorsaker som i slutändan leder till utmattning.

När den jobbiga tiden är över så känner vi ju oss också lugnare. Vi återgår till det ”normala” och vi kan känna att stressen har lagt sig. Det är lugnt nu för vi har ju inte samma stress som förut.

Problemet är att under en stressig period så tränar vi in nya vanor, beteende mönster och rutiner. De är beteende kan i sig vara något som ökar vår stress. Det kan vara att vi oroar oss mer, vi ältar mera, vi går runt och irriterar oss, vi drar även på oss en offerkofta.

Hur påverkar stressen immunförsvaret?

Vid kortvarig stress så boostas immunförsvaret. Då utsöndras katekolaminer, steroidhormoner och kortisol som hjälper immuncellerna att göra sitt jobb. Så när vi utsätter oss för en positiv och hälsosam stress så stärker vi vårt immunförsvar. Positiv stress är t.ex. fysisk träning men då krävs också tillräckligt lång vila efteråt.

Långvarig stress har däremot visat sig försvaga immunsystemet. Det har visat sig att immunförsvarsceller är färre för personer som utsatts för långvarig stress. I en studie av Sheldon Cohen visade det att personer som utsatts för kronisk stress löpte dubbelt så stor risk att bli förkyld när förkylningsvirus sprejades i näsan på dem jämfört med de som hade en låg stressbelastning.

Jag behöver inte gå längre än till mig själv för när jag var som mest stressad innan jag gick in i väggen så kunde jag vara förkyld fyra gånger under en vinter. Efter varje större projekt som blev klart så kroppen kunde vila ut så fick jag en kraftig förkylning med över 38 graders feber. Det går att göra en lång lista med symtom som uppstått då immunförsvaret inte orkat med. En hel del av de symtom försvann när jag varvade ner och framför allt förkylningarna. Det är väldigt vanligt att många letar efter andra orsaker till sina symtom. Det gjorde jag också men i grunden så är det stressen som ställer till väldigt mycket i kroppen.

Hur kan du då förbättra ditt immunförsvar?

Den viktigaste delen är att du är ärlig mot dig själv för att få svar på hur stressad du är. Om du har varit stressad i en längre tid så har du vant dig vid att leva med det. Du vet inte hur det känns att vara lugn och avslappnad. För att komma till rätta med problemet så kan du behöva hjälp.

Följande steg är att ta kontroll över dig själv. Få in regelbunden avslappning, jobba med stresshantering men också med din självbild, självkänsla och självförtroende. Finns alltid en bakomliggande orsak till att du belastar dig för hårt.

Den tredje punkten är den fysiska träningen. Genom att belasta dig fysiskt så sker ju en stressreaktion i kroppen. Den är ju akut och efteråt kommer vilan. Det har ju visat sig stärka immunförsvaret men då krävs ju att du har tillräckligt med vila, tillräckligt med sömn och en hälsosam kost.

Ha en fortsatt skön vecka och träna dig på att slappna av en stund varje dag!Positiva och negativa triggers.

Mentalt Posted on Mon, January 17, 2022 20:25:52

Vad är en trigger? Hur kan du ta kontroll över dina triggers? En trigger är något som sätter igång en reaktion hos dig. Både positiva och negativa reaktioner. Det kan vara att från tankar, känslor till beteenden. Ofta så är vi inte medvetna om dem allt sker så automatiskt. Inom idrotten så använder de sig ofta av just intränade triggers för att komma i ett optimalt tillstånd. Det ser man ofta innan de ska göra sin prestation att de har en del rörelser.

Inom mental träning så använder vi oss också av triggers som man tränar in. De kan vara kopplad till avslappning, ökad koncentration, minskad nervositet inför en föreläsning o.s.v.

Inte och yttre triggers

Våra triggers kan både komma inifrån och utifrån. De som kommer inifrån är våra tankar och känslor. Ett bra exempel är när du tänker på nästa semesterresa så skapar den tanken en reaktion i dig. Har du länge sett fram mot resan så blir det en positiv reaktion, är du flygrädd så kan det bli en negativ reaktion och jobbiga känslor.

Yttre triggers så handlar om allt som finns runt omkring oss. Att från människors kommentarer till all reklam du ser. Det finns ju en anledning till att godishyllan oftast är nära kassan i affären då vi är som tröttast och lättast att påverkas av triggers. Om du då om och om igen faller för frestelsen så skapar du en allt starkare trigger till sötsuget. Då kan det räcka med att du ser godis på ett reklamblad för att du ska åka och köpa.

Varför behöver du veta det här?

Triggers är ju något som vi skapar hela tiden om du är medveten om det eller inte. Lyssnar du på en viss låt när du tränar så kopplar du automatiskt den låten till din träning. Då kan du sen använda den låten för att öka din träningsglädje. Får du regelbundet negativa kommentarer av en kollega så skapas där en negativ trigger.

Genom att ha koll på vad som skapar vad så kan du ta kontroll över dina triggers och vända de negativa till positiva. Ännu ett träningsexempel där det är viktigt att vara medveten om din trigger. Det som är rätt vanligt när någon börjar träna att de är väldigt på hugget och vill ta i rejält. Blir som en hämnd för alla år de inte tränat. Då ska det vara enormt med mjölksyra, illamående, blodsmak i munnen och som följd en enorm träningsvärk. De vill helt enkelt att träningen ska kännas. Ju mera desto bättre.

Det kan vara givande att ha ett sådant pass någon gång ibland men om det är varje gång så skapar du en trigger som så fort du tänker på träning så kommer känslan av illamående och smärta som i sin tur leder till att du tappar motivationen.

Nu följer en övning som hjälper dig att bli medveten om vad som triggar dig.

Övning:

För att då en viss distans till dig själv och dina triggers så kan du göra den här övningen.
Ta penna och papper och skriv ner svaret på frågorna. Att skriva gör allting så mycket tydligare.

 1. Vilka positiva vanor och beteenden vet du att du har?
 2. Vilka tankar, känslor eller situationer triggar igång ett positivt beteende hos dig?
 3. Vilka negativa vanor och beteenden vet du att du har?
 4. Vilka tankar, känslor eller situationer triggar igång ett negativt beteende hos dig?
 5. Hur kan du medvetet vända dina negativa triggers till att skapa ett positivt beteende?

Har en fortsatt trevlig vecka!!Next »