Idag så är det den dagen som många väntat på med glädje medan andra fruktat den med ångest nämligen skolstarten. Orsakerna till oron som skapas kan vara många. Det kan vara en nervositet av att inte lyckas, inte passa in, inte uppnå de förväntningar som man själv eller andra sätter på en. För de flesta så kommer ju det här att lugna ner sig när de inser att det inte var så farligt. För de personer som har läs och skrivsvårigheter kan det kännas betydligt mera utmanade.

Jag var själv just en av dem. Det gick ju bra de första åren då andra inte kunde något heller men ju höger upp i klasserna man kom så desto tydligare blev skillnaden. Tack och lov så var det mina ögon som var felet så det löste sig med glasögon i högstadiet men det blev ju många år av förlorad läs och skrivträning som jag insett att har för bättrats mycket nu under mina senare år av studier. Det är inlägget ska inte handla om mig personligen utan mera om vad som kan underlätta för barn, unga men även vuxna som ska ta klivet ut i studielivet.

Vill ju börja med det som är den grundläggande anledningen till att du går i skola eller studerar på annat sätt nämligen inlärningen. Här är det viktigt att komma ihåg att vi har en hjärna som har en enorm inlärningsförmåga. Ibland så kan läs och skrivsvårigheter beskrivas som att det handlar om inlärningssvårigheter men det är inte alls så det är. Tänk bara hur enormt mycket vi lär oss under en livstid.

Det som däremot skiljer sig är hur vi lär oss på bästa sätt. För en del så lär sig genom text, andra genom ljud och bild. Du behöver hitta den vägen och som passar för dig. Det viktiga är ju inte att ta sig igenom en text så snabbt som möjligt utan det handlar ju om att kunna ta till sig kunskapen som finns i texten. En del har ju det problemet att de är mycket snabba på att läsa en text men efteråt så har de ingen aning om vad den handlade om.

Ombytta roller.

Ett sätt du kan göra är att vända på rollerna. Istället för att vara elev så kan du bli läraren. Det innebär att när du läser en text så ska du med egna ord berätta den för någon efteråt (lära ut den). Det gör att du tar dig ann texten på ett helt annat sätt. Du kan ta ett stycke på 10-12 meningar och sedan berättar du det för någon. Finns det ingen hemma eller du har inget husdjur som du kan lära så kan du ta mobilen och banda in. Det viktiga är att du pratar med ord för då måste du tänka för att formulera meningar. Det är tankarna som sen blir minnen i vår hjärna. Genom att bara läsa korta stycken så upptäcker du snabbt vad som gick in och då kan du repetera de meningarna istället för att behöva läsa ett helt kapitel på nytt.

Vissa saker sätter sig lättare än andra.

En faktor som gör att vi minns vissa saker bättre är att vi kopplar en starkare känsla till just den grejen, kunskapen eller händelsen. Vi kan ta ett exempel. Om du tittar på en film, vilka scener minns du bäst efteråt? Jo det är de som skapar starkast känsla i dig. Har du oturen att vara med om en tragisk händelse så kan du på bara få sekunder skapa väldigt starka minnen.
Om du däremot läser en faktabok om ett ämne som för dig är helt ointressant så kan du läsa den om och om igen utan att du lär dig något. En känsla till det ämne kan du skapa genom att lyfta ut ämnet ur skolan och se i vilka olika sammanhang du har nytta och glädje av att kunna det här. I vilka situationer behöver du kunna ett visst språk, i vilka situationer behöver du kunna räkna osv.

Lägg in pauser.

För de flesta som lär sig läsa så blir läsandet en automatik redan i 10 års ålder. Det betyder att det tar mycket mindre energi att läsa och det finna kapacitet i pannloben till att hantera kunskapen. För personer med läs och skrivsvårigheter så har inte denna automatik utan där måste både läsningen och att förstå kunskapen skötas från pannloben och det tar mycket mera energi. Det innebär att man inte orkar läsa lika länge och behöver fler pauser som man självklart ska ta.

Självbild, självkänsla och självförtroende.

Finns så mycket mer som man skulle kunna skriva om inlärning men vill också få med denna del som jag ser som den viktigaste av alla när det gäller måendet. När en elev börjar skolan med stora förväntningar och förhoppningar så finns det en riska att dessa byts ut mot oro, rädsla och ångest när eleven inser att läs och skriva inte fungerar som för andra. I den åldern så vill man ju vara som andra och passa in.
För att hjälpa ett barn med svårigheter så är det viktigt att man tidigt börjar jobba med dessa delar för att kunna hålla en sund självbild, självkänsla och självförtroende.
Det som är lika viktigt när det gäller framför allt barn i lågstadiet är att föräldrarna jobbar med sin självbild och självkänsla. Det behövs för att kunna bemöta och stötta barnet på ett bättre sätt men också på grund av att barn härmar sina föräldrars beteende. Det innebär att om en förälder har dålig självkänsla så kan det även skapa dålig självkänsla hos barnet.

Det var några tankar från mig nu när skolan drar igång.
Hoppas ni får en riktigt lärorik hösttermin!