Vilka fördelat kan du ha av att kombinera både fysisk och mental träning? Inom tävlingsidrott så läggs mental träning in för att förbättra prestationen och få marginalerna på sin sida men också där så har det blivit mera fokus på måendet där mental träning har en stor inverkan.

I mitt jobb så är det sällan att jag jobbar bara med det ena eller det andra. Det blir ofta så att hos de som i början vill jobba med den fysiska träningen så väcks även behovet av att få in mental träning och för de som i början vill jobba med mental träning så kommer ofta till insikt om att det skulle vara bra att också få med den fysiska träningen.

Jag vill lyfta fram tre punkter kring fördelarna med att kombinera fysisk och mental träning.

1. Vända blicken mot dig själv.

Det som för en del skapar ett dåligt mående är att de av olika anledningar glömt bort sig själv. De har ofta prioriterat andra först, alltid ställt upp för andra, sett till att andra har det bra. När en sådan person börjar jobba med mental träning och ska vända på huvudet och se sig själv, börja prioritera sig själv så kan det vara svårt. Där blir den fysiska träningen ett bra verktyg för att prioritera dig själv, känna att jag gör någonting bra för dig själv. Det hjälper dig också att våga se på dig själv och prioritera dig själv i andra sammanhang. Helt enkelt vågar säga nej till det du inte vill göra.

2. Din självkänsla kopplat till träningen.

Här vill jag ta fasta på den delen av självkänslan som är kopplad till prestationen. Det vill säga att du känner dig bara värdefull när du presterar. En dålig självkänsla kan leda till en enorm träningsmängd där det är stort fokus på resultatet, prestation och det leder även till att du tappar glädjen i träningen. Även hur bra prestationen än är så blir du aldrig nöjd för det finns alltid de som är bättre.  

Mental träningen är i det här sammanhanget mycket viktig just för att kunna stärka självkänslan och få in glädjen i träningen. Med en bra självkänsla så hittar du drivkraften i dina mål och då är det givande att träna mycket. Med en dålig självkänsla så är det hotet från andra som skapar drivkraften och då blir det mest stress och jobbiga känslor.

3. Träna dig på att uppnå mål.

Om du är en person som har många järn i elden och du inte hinner göra allt som står på din lista så skapar du en ond spiral genom att du regelbundet sviker dig själv då det lämnar saker ogjorda. Här kan du använda fysisk träning för att bryta det negativa beteendet.

För att bryta detta mönster så behöver du träna på att utföra det du har på din lista. Det kan du göra genom att lägga in enkla saker, utföra dem föra att sedan kryssa av att du gjort dem. För varje kryss du kan dra på en dag så skapas ett välbefinnande för att du lyckats. Den fysiska träningen är just en sådan sak du kan lägga in och utföra. En löprunda på 30 min eller ett gympass där du har ett färdigt program att följa skapar sällan några stora frågetecken. Genom att träna på det här sättet så blir du bättre och bättre på att ta tag i det du har på din lista både de små och stora sakerna.

Lycka till med träningen!!