Överträning så är ett ord som vi ofta förknippar med elitidrott, elitmotionär och osunda träningsupplägg. Då handlar det alltid om för mycket fysisk träning under en längre tid, minimalt med vila, dålig sömn och även för lite mat. Alla dessa saker kan leda till en fysisk överträning. För att hitta balansen ingen så gäller att återta kontrollen, lägga om planeringen, minska på träningen.

Vad är mental överträning?

 Jag vet inte om mental överträning är rätt begrepp men jag gillar att jämföra det fysiska och mentala så därför kallar jag det mental överträning. Mental träning är ju något som hela tiden sker in i vår hjärna fastän vi inte alltid tänker på det eller är medveten om det. Allt som vi har lärt oss under vårt liv i form av vad vi tänker, känner, hur vi förhåller oss till oss själva och andra människor så har ju skapats med mental träning.

När vi utsätter oss för mentala belastningar så tränar vi upp vår mentala styrka. Till exempel om du är rädd för sociala situationer så kan det vara en stor belastning men för varje gång du klarar det så blir du starkare och till slut så har du övervunnit din rädsla.

En mental överträning kommer när vi inte har koll på dessa processer. Till exempel när du kommer hem från jobbet sätter dig i soffan och irriterar din på chefen eller kollegor som du tycker gjort fel. Det kan även vara oro för att du inte gjort ett bra jobb eller något annat som känns tungt. Detta beteende skapar en stor mental belastning som med tiden leder till en mental överträning. Andra situationer kan vara om du går runt och ältar det som varit eller oroar dig för det som ska komma.

Jag vill ge dig en övning som du kan använda för att ta kontrollen över dina tankar och känslor.

Allt börjar med en tanke som leder till en känsla som leder till en handling. Det är på det sättet vi tar oss fram i livet och skapar förändring. Men det är inte alltid det leder till en handling. När du sitter i soffan efter jobbet eller ligger i sängen och försöker sova så är det sällan det leder till någon handling. Då håller du dig till modell 1. En tanke som skapar en känsla som skapar en ny tanke och så rullar det på. Allt går bara runt, runt. Om du har negativa tankar så skapar du en negativ spiral av oro, rädsla, ilska, irritation som med tiden leder just till den mentala överträningen. Med tiden så kan det även leda till ångest, depression och utmattning.

För att få kontroll på läget så kan du använda dig av modell 2. Ta ett steg bort från den snurrande spiralen och lägg in ett stop. Det du ska göra vid stoppet är att ifrågasätta dina tankar och känslor.

  • Vad är det som skapar denna tanke/känsla?
  • Vad har den för betydelse för mig?
  • Vet jag om den här tanken är sann?
  • Vad kan jag förändra?
  • Vad vinner jag på att ha den här tanken/känslan?
  • Vilken handling vill jag lägga in vid stop?

Viktigt att komma ihåg är att stoppet är till för att stanna upp och reflektera över de tankar och känslor som kommer. Det är inte till för att tränga undan tankar och känslor. Undanträngda tankar och känslor ser vi ofta när du använder modell 1. Den negativa spiral som där skapas så blir i längden jobbig och vi tränger undan den med att t.ex. fly in i mobilen, vi tröstäter, det kan leda till olika typer av beroenden. Det finns många sätt som vi använder för att fly från våra tankar och känslor.

Varför är det så lätt att använda sig av modell 1?

Jag ser det som att det finns tre anledningar. Om vi tar ett så vanligt fenomen som ältande som exempel.

  • Du är inte medveten om att du ältar.
  • Du vet inte hur du ska ta dig ur ditt ältande. Då kommer också förklaringen att det är lättare sagt än gjort.
  • Du upplever att det finns en vinst med att älta.

Genom att sätta stop, reflektera och skapa en handling så tar du kontrollen och därmed så undviker du att belastningen blir för stor och du blir mentalt övertränad. Vill också vara tydlig med att du inte kan bli övertränad om du gör någon övning du fått av en mental tränare eller om du lyssnar på någon ljudfil för då har du kontroll på läget.

Ha en fortsatt trevlig vecka!!