Nu har ju OS igen och vi har fått följa med atleternas otroliga prestationer. Det är ju fantastiskt att se vilka enorma framgångar de gör. Det som jag också tänker på är den enorma resa som de gjort för att ens få delta. Att de lägger ner otroligt många timmar på träning är det ju inget tvivel om. Även att allt ska planeras i minsta detalj för att optimera allt så långt det går. På den nivån så krävs det även en del talang för att nå ända fram.

När det väl är tävling så kan det skilja väldigt mycket på idrottarna hur de kan prestera. En del så ligger på toppen av sin förmåga och för andra så går det inte lika optimalt. Det finns ju många anledningar till att det lyckas eller inte lyckas just då det är så små marginaler. Men jag vill ta upp tre saker som påverkar och som även du kan ha nytta av när du vill prestera bättre.

Den första tillståndsbunden inlärning.

Varje sekund så befinner du dig i ett visst tillstånd. Från det du vaknar på morgonen till det att du somnar på kvällen. Det har visat sig att om du lär dig något i ett visst tillstånd så har du lättare att få fram den kunskapen när du befinner dig i det tillståndet.

När man ser på idrottare så är det en del som presterar mycket bra på träningar men när det kommer till tävling så tar rädslor, nervositet, stress över och prestationen försämras. Det betyder att de inte är i samma lugna tillstånd på tävling som på träning. De som en idrottare kan göra är att träna så tävlingslikt som möjligt för att kunna befinna sig i samma tillstånd på tävling som på träning. Den träningen görs både fysiskt och mentalt.

Nu kanske du tänker att vad har det här med mig att göra? Jag ska ju inte tävla. Men det är likadant med annan inlärning också. När du ska lära dig någonting nytt t.ex. på din arbetsplats så för att du ska kunna ta till dig den kunskapen på bästa vis så är det viktigt att du tränar in det på din arbetsplats.

Det är vanligt att företag tar med sig personalen till ett hotell eller lägergård för att ha en skolningsdag. Att åka bort och ha det trevligt tillsammans kan vara en bra belöning och ett sätt att visa uppskattning mot sin personal men för att skolningen ska ge så bra effekt som möjligt så behöver den ske i det tillstånd och i den miljö där den ska användas.

Det andra är motivation

För att träna sig till en elitnivå så krävs ju också en hel del motivation. Motivationskrafter kan vi skapa från flera olika håll. Motivation kan skapas i dig från belöningar i form av att priser, medaljer, status med mera. Vi kan kalla det för en yttre motivationsfaktorn för att belöningen kommer utifrån. Men vi har också en motivationsfaktor som kommer inifrån. Den skapas av möjligheter till utveckling, eget ansvar, problemlösning med mera.

De här motivationsfaktorerna är båda effektiva men i olika sammanhang. Inom träning och idrott så finns det ju en del träning som inte kräver så mycket tankeverksamhet och där fungerar den yttre motivationsfaktorn. Men om du ser till träning och idrott som helhet så krävs det en hel del planering, målsättning och kreativitet. Där behöver du ta till den inre motivationsfaktorn.

Om vi använder detta för att öka motivationen på en arbetsplats där arbetet kräver kreativitet och tankeverksamhet. Då hjälper det inte med en löneförhöjning eller en bonus. Då krävs det att du har möjlighet att utvecklas, få mera ansvar och mera självbestämmande för att öka din motivation.

tredje är motgångar.

Inför ett stort mästerskap så finns det många förväntningar. Vem är kapabel till vad och vem är förhandsfavoriter. Inom idrott så kan vad som helst hända och oberoende hur väl förberedd en idrottare är så kan det hända saker som gör att idrottaren rasar i resultatlistan.

När det ligger så många års träning bakom som det gör för ett OS så är ju besvikelsen så klart stor. Att vara ledsen och besviken är inget negativt utan det är en helt normal reaktion. Det som däremot är viktigt och som många idrottare är bra på är att lägga det som varit bakom sig och ta nya tag för att det är kanske ny tävling om två dagar.

Även om vi inte är några elitidrottare så har vi ju alla drömmar, förväntningar och mål som vi vill uppnå. Det händer också att vi möter på motgångar, förluster och besvikelser. Du kanske inte får det jobbet du har sökt, du blir inte antagen till en utbildning eller att du förlorat något som betyder mycket för dig.

Du har då med all rätt att vara ledsen och besviken. Det är kanske sådant som du inte ens hade kunnat påverka och du vill lägga skulden på någon annan.

De frågor som du kan ställa dig är:

  • Hur länge vill jag vara ledsen, besviken eller arg?
  • Kommer min besvikelse att hjälpa mig mot mitt mål?
  • Vad behöver jag nu som nu kan hjälpa mig framåt?
  • Vilket är mitt nästa lopp/match?

Kom ihåg att även om du missar ibland så säger det inget om dig om du är en bra eller dålig person. Michael Jordan världens mest kända basketspelare med högst poäng i snitt men han är också den spelaren som missat flest skott. Den enda vägen framåt när du missat är att försöka igen.

Ha en riktigt trevlig helg!!