Även om du har hört det i många andra sammanhang så säger jag det nu en gång till att vi nu har ett läge där vi väldigt långt begränsar oss från andra människor. Det gör ju att vi löper en mindre risk att bli smittade någon typ avförkylning.

Hur påverkar träningen då vårt immunförsvar? Gör hård träning oss sjuka eller är det hälsosamt?

När vi ser till motionärer så visar forskningen att de son tränar styrketräning 2-5 gånger i veckan eller konditionsträning i måttligt tempo 150 min i veckan så har det visar sig att de är mindre sjuka än stillasittande.

Vid hård träning så finns det en hypotes som kallas ”open windows” Det innebär att man skulle vara extra känslig för virus och liknande strax efter ett hårt träningspass. Det beror på att hård träning påverkar kroppen på flera vis och därför också sänker immunförsvaret.

Att ligga på en hög träningsvolym en längre tid så gör ju också att du försämrar immunförsvaret. Det som forskarna inte är helt eniga om är att om det är den fysiska träningen som bidrar till att förkylningsrisken ökar eller om det är den totala stressnivån som en för hög träningsnivå kan ge kopplat till för lågt energiintag, dålig sömn och för lite vila.

När det gäller att återgå till träningen efter en sjukdom så finns det väldigt lite forskning på det. Det som däremot rekommenderas är en del allmänna riktlinjer.

  • Vänta tills att feber och halsont är borta.
  • Återgå stegvis till träningen där du ökar träningen under lika många dagar som du varit sjuk. Har du varit sjuk i två veckor så ska du stegvis öka din träning under de två följande veckorna.
  • Lägg in någon extra vilodag.
  • Klä dig varmt och träna inte om det är kallare än -10 grader.

En sista punkt som jag vill ta upp när det kommer till att bli sjuk så är din stressnivå. Det som händer när du är stressad är att kroppens egen läkning minskar eller helt stannar upp och på så vis har du så mycket lättare för att bli sjuk men också svårare att bli frisk.

Ha en fortsatt trevlig advent!!