Nu så har vi kommit fram till självförtroende. De hör ju självklart ihop med självbild och självkänsla men det är också den ytligaste delen kan man säga därför att den endast är kopplad till prestation. Ändå då är det den delen som ofta lyfts fram som den viktigaste. Orsaker till att ordet självförtroende används så ofta och att många blandar ihop det med självkänsla så är att vi människor är så inriktade på att prestera och vi lägger stort värde i prestationen.

Självförtroendet skapas också utifrån våra tankar och erfarenheter. Det kan handla om hur duktig du är på ditt jobb att du litar på att du kan det du gör. Du har tilltro till din förmåga att prestera.

Ett dåligt självförtroende leder ofta till att man drar sig undan, tar inget ansvar, provar inga nya saker, du kanske stannar kvar på sitt gamla jobb för att du tror att du inte kan lära sig något nytt. Du vågar helt enkelt inte utmana sig själv på grund av rädsla för att misslyckas.

Du kan ha ett bra självförtroende men en dålig självkänsla. Det leder till att du börjar jämföra dina prestationer med andra och känner dig värdelös om någon annan är bättre på något.

Självbild, självkänsla och självförtroende hör ju ihop.

Självbild ⬇
 Självkänsla ⬇
Självförtroende

Om du jobbar med att stärka ditt självförtroende så kommer du bara att stärka självförtroendet.
Om du jobbar med självkänslan så kommer du att stärka både självkänslan och självförtroendet.
Om du jobbar med självbilden så kommer du att stärka alla tre delarna.

Hur är min självbild idag och hur vill jag att det ska vara.

Vi har ofta mycket lättare att granska andra än att granska oss själva. Nu ber jag dig att skriva ner 10 meningar om dig själv där du börjar meningen med:

Jag är en människa som….

• Sätt + tecken framför meningar som uttrycker något positivt om dig själv
• Sätt – tecken framför meningar som uttrycker något negativt om dig själv
• Sätt 0 framför meningar om de är neutrala

Vad blev resultatet nu när du spontant beskrev dig?

Tänk nu igenom meningarna och se vilka av de negativa eller neutrala. Hur kan du vända dem till något positivt?

På det här sättet så får du en tydligare bild av dig själv och insikt om vad du behöver förändra.
Du man nu skapa mål utifrån dessa meningar som kommer att leda till att du får en bättre självbild som i sin tur skapar en bättre självkänsla och ett bättre självförtroende.

Ha en riktigt trevlig helg!