Idag så vill jag lyfta det här med självkänsla och vad det är. Självkänslan grundar sig mycket på självbilden då det är utifrån den som vi skapar en bild av oss själva.

Vi kan dela in självkänslan i två delar.

 • Den inre självkänsla

Det är den känslan du har när du ser dig själv i pegeln. Den känsla son skapas när du tänker på dig själv och vem du är.

 • Den yttre självkänslan

Den är kopplad till prestation. Med en dålig yttre självkänsla så blir det att jag upplever att jag inte är värd något om jag inte presterar.

Jag skulle vilja beskriva självkänslan som en hink med vatten. En bra självkänsla så är hinken full och en dålig självkänsla så är det bara lite vatten på botten. Den här hinken har också en kran som inte är helt tät utan den läcker lite. Det innebär att du hela tiden behöver fylla på din hink.

Det som tömmer din hink och gör att din självkänsla går i botten är.

 • Negativa tankar.
 • Nedvärdera sig själv.
 • Kritisera sig själv.
 • Döma sig.
 • Oärlighet mot sig själv.
 • Hån / förakt / mobbning.

Det som fyller på din hink är.

 • Uppskattning
 • Uppmuntran
 • Uppmärksamhet
 • Acceptans
 • Respekt
 • Kärlek

Alla dessa punkter både de positiva och de negativa är sådana som du kan få från andra men det är också sådana som du kan ge till dig själv.

När man mår riktigt dåligt så är det lätt hänt att man börjar hoppas på eller förvänta sig det från andra. Varför är det ingen som ger mig uppskattning, uppmärksamhet eller respekt?

Då är det viktigt att komma ihåg att det är du som har ansvaret över din hink. Du har möjlighet att själv fylla på den eller att minska på flödet som går ut genom att vrida igen kranen.

Jag vill nu be dig att ta penna och papper och skriv ner att på vilket sätt kan du förändra vattennivån i din hink?

Ha en bra fortsättning på veckan.