Jag har märkt sen jag började studera mental träning att människor reagerar väldigt olika på när jag berättar vad jag studerar. En del är väldigt nyfikna, en del är mera avvaktande och fundersamma.

En del så tror också att det endast hänger ihop med mentala sjukdomar och psykisk ohälsa. Som mental tränare så jobbar man inte alls med sjukdomar eller diagnoser. Det sköter sjukvården om. Mental träning kommer under kategorin friskvård. Det innebär att vi jobbar med människan bakom de olika problemen.

För att det ska bli lite tydligare så vill jag dra en jämförelse mellan den fysiska och den mentala träningen. Om vi nu tänker oss en spjutkastare. Är han i världsklass så kan han få spjutet att flyga över 90 meter. Det kan inte du och jag som inte har tränat spjutkastning.

Alla kan ju ta upp ett spjut och kasta iväg det. För en del flyget det 30m för någon annan 55m. Någon kanske bara får det att flyga 15m. Om vi då föreställer oss att du kastar 30m. Vad är det då som begränsar dig så att du inte kastar 40m eller 50m?

Här har vi en del som fysiskt påverkar ditt kast:

  • Styrka.
  • Rörlighet.
  • Explosivitet.
  • Teknik.

Om du tränar upp något av dessa områden så kommer ditt spjut att flyga längre.

På samma sätt är det också med dina mentala prestationer. Det kan istället för att kasta spjut så kan det vara ett du ska hålla tal, jobbintervju, löneförhandla eller skriva ett svårt prov.

Det finns också här områden som begränsar dig så att du inte kan prestera ditt bästa:

  • Rädslor.
  • Självbild, självkänsla, självförtroende.
  • Stress.
  • Koncentration.
  • Attityder.
  • Motivation.

Med mental träning så stärker vi upp dessa områden och då får du det mycket lättare när du ska utföra din prestation.  Genom att stärka upp dessa områden så påverkas du ju inte bara i en viss situation utan du blir även mentalt starkare i alla situationer.

Hur långt flyger ditt mentala spjut idag?

Har du något som begränsar dig?

Vad skulle det betyda för dig om det flög 10 meter längre?