Jag får ibland frågor om prestationshöjande medel. Därför så
vil jag nu skriva lite och det som är det mest vanliga ämnet för att höja
prestation nämligen koffein. Det gäller inte bara inom träningen utan på de
överallt i samhället. Att börja dagen med en stor kopp kaffe är både för mig och
många andra en nödvändighet för att komma igång.

Vi reagerar olika på
kaffe.

Det som är intressant att veta är att vi har väldigt olika
möjligheter att hantera koffein. För viss så förbrukas det snabbt i kroppen och
för andra långsamt. Det innebär också att alla inte får samma effekt på
koffeinet. Orsaken till att vi gör det tros bero på en gen som heter CYP1A2 och
påverkar koffeinets metabolism.

En person som förbrukar koffeinet mycket långsamt får också
en starkare effekt av det. Det innebär att man får en starkare uppiggande
effekt när man dricker kaffen. Problemet blir då också att om du dricker kaffe
på kvällen så får du väldigt svårt att sova. En person som har en hög
förbrukning av koffein får då också sämre effekter av det.

Koffein och effekter.

Ökar vakenheten

Hämmar tröttheten

Minskar smärta

Minskar perception av ansträngning

En effekt som koffeinet också har är att det frigör
fettsyror

Tajming och dosering.

Koffein tas upp relativt lätt i kroppen. Det innebär att för
att få en prestationshöjande effekt vid träning så bör du dricka kaffe en halv
till en timme innan ditt träningspass. 3-6 mg koffein/kg kroppsvikt (en
kaffekopp innehåller ca 100-150 mg koffein) räcker för en prestationshöjande
effekt och ligger då också på en hälsomässigt säker nivå. Ett högt intag av
koffein kan ge en högre hjärtverksamhet och där med påverka prestationen
negativt.

Kaffe och uttorkning

Man får också ibland höra att koffein är vätskedrivande och
att man därför behöver vara försiktig med det för att undvika risken för
uttorkning vid träning. Studier visar att det har en viss vätskedrivande effekt
men att det inte är så stor att det har någon negativ effekt i samband med
träning.