När man lägger ner så mycket tid och energi på sitt mål så
är det ju inte roligt om det faller på att man ätit för lite. En fälla kan vara
att när man vill leva ett hälsosammare liv så plockar man bort de energitäta
livsmedlen. Om man förut ätit en hel del onyttig mat men byter ut den till
grönsaker så är risken stor att även det totala energiintaget går för lågt och
man får energibrist. Ett energiunderskott på några hundra kcal är ju bra om man
vill minska i vikt är bra men man ska inte låta det går för lågt.

Ett lågt kaloriintag leder oftast till att man blir mindre
aktiv både under träning men också i vardagen som gör att den totala
energianvändningen sjunker. Att man äter för lite beror i många fall på
okunskap eller att man tror att ju minder man äter så desto bättre. Många vet
helt enkelt inte hur mycket energi som går åt när man tränar och hur mycket
energi maten man äter innehåller.

Ett problem bland idrottare men även bland motionärer är
långvarig energibrist. Mat, vikt och
kroppsideal orsakar stress för många idag och gör att de tror att de gör något
bra när de äter lite.

En anledning kan också vara att man medvetet försöker gå ned
i vikt. Det kan bero på att man hoppas på att prestera bättre i en tävling med
en lägre vikt eller att man vill uppnå det man tror är sin ideala vikt. Att dra
ner på maten och öka träningen är inget vinnande koncept. Utan energi blir det
heller inget bra resultat.

Långvarig energibrist syns inte alltid på en
person och det behöver inte betyda att personen har ett stört ätbeteende eller ätstörning.
Att äta för lite några dagar är ingen större fara men i längre perioder som
månader eller år så ger det negativa effekter.

Hur påverkar långvarig energibrist kroppen?

Sänkt immunförsvar

Svårt att bli frisk från förkylningar

Sömnsvårigheter

Svårt att bygga muskler

Stressfraktur

motivations- och koncentrationssvårigheter

Försämrad återhämtning

Huvudvärk

Humörsvängningar.

Vad ska man göra?

Att mäta en exakt energiförbrukning och energiintag kan vara
svårt utan dyr utrustning. Energiförbrukning kan man uppskatta med bland annat
sin pulsklocka. (OBS! En pulsklocka är inget exakt mätinstrument). Energiintag
kan man få en uppfattning om genom ett kostregistreringsprogram.

Om man har haft energibrist en längre tid så ska man gradvis
öka energiintaget. Det kan också leda till en viss viktökning men det beror på
att kroppen anpassat sig för att klara sig på ett lägre energiintag än vad den
faktiskt behöver. När man rättar till problemet med energibristen så leder det
oftast till att man orkar mera på sin träning men också att man börjar må
bättre. Man minskar också skaderisken, är mindre sjuk och bättre återhämtning.

Träning är något som många gillar och det sätter vissa krav
på din kropp så därför ska vi också ta hand om den. Titta inte endast på vågen
eller jämför dig med alla andra. För att få det bästa träningsresultatet så ska
du anpassa ditt energiintag utefter din energiförbrukning.