Blog Image

Bloggen

Självbild, självkänsla och självförtroende del 3

Mentalt Posted on Fri, November 20, 2020 14:54:06

Nu så har vi kommit fram till självförtroende. De hör ju självklart ihop med självbild och självkänsla men det är också den ytligaste delen kan man säga därför att den endast är kopplad till prestation. Ändå då är det den delen som ofta lyfts fram som den viktigaste. Orsaker till att ordet självförtroende används så ofta och att många blandar ihop det med självkänsla så är att vi människor är så inriktade på att prestera och vi lägger stort värde i prestationen.

Självförtroendet skapas också utifrån våra tankar och erfarenheter. Det kan handla om hur duktig du är på ditt jobb att du litar på att du kan det du gör. Du har tilltro till din förmåga att prestera.

Ett dåligt självförtroende leder ofta till att man drar sig undan, tar inget ansvar, provar inga nya saker, du kanske stannar kvar på sitt gamla jobb för att du tror att du inte kan lära sig något nytt. Du vågar helt enkelt inte utmana sig själv på grund av rädsla för att misslyckas.

Du kan ha ett bra självförtroende men en dålig självkänsla. Det leder till att du börjar jämföra dina prestationer med andra och känner dig värdelös om någon annan är bättre på något.

Självbild, självkänsla och självförtroende hör ju ihop.

Självbild ⬇
 Självkänsla ⬇
Självförtroende

Om du jobbar med att stärka ditt självförtroende så kommer du bara att stärka självförtroendet.
Om du jobbar med självkänslan så kommer du att stärka både självkänslan och självförtroendet.
Om du jobbar med självbilden så kommer du att stärka alla tre delarna.

Hur är min självbild idag och hur vill jag att det ska vara.

Vi har ofta mycket lättare att granska andra än att granska oss själva. Nu ber jag dig att skriva ner 10 meningar om dig själv där du börjar meningen med:

Jag är en människa som….

• Sätt + tecken framför meningar som uttrycker något positivt om dig själv
• Sätt – tecken framför meningar som uttrycker något negativt om dig själv
• Sätt 0 framför meningar om de är neutrala

Vad blev resultatet nu när du spontant beskrev dig?

Tänk nu igenom meningarna och se vilka av de negativa eller neutrala. Hur kan du vända dem till något positivt?

På det här sättet så får du en tydligare bild av dig själv och insikt om vad du behöver förändra.
Du man nu skapa mål utifrån dessa meningar som kommer att leda till att du får en bättre självbild som i sin tur skapar en bättre självkänsla och ett bättre självförtroende.

Ha en riktigt trevlig helg!Självbild, självkänsla och självförtroende del 2

Mentalt Posted on Mon, October 26, 2020 19:23:00

Idag så vill jag lyfta det här med självkänsla och vad det är. Självkänslan grundar sig mycket på självbilden då det är utifrån den som vi skapar en bild av oss själva.

Vi kan dela in självkänslan i två delar.

 • Den inre självkänsla

Det är den känslan du har när du ser dig själv i pegeln. Den känsla son skapas när du tänker på dig själv och vem du är.

 • Den yttre självkänslan

Den är kopplad till prestation. Med en dålig yttre självkänsla så blir det att jag upplever att jag inte är värd något om jag inte presterar.

Jag skulle vilja beskriva självkänslan som en hink med vatten. En bra självkänsla så är hinken full och en dålig självkänsla så är det bara lite vatten på botten. Den här hinken har också en kran som inte är helt tät utan den läcker lite. Det innebär att du hela tiden behöver fylla på din hink.

Det som tömmer din hink och gör att din självkänsla går i botten är.

 • Negativa tankar.
 • Nedvärdera sig själv.
 • Kritisera sig själv.
 • Döma sig.
 • Oärlighet mot sig själv.
 • Hån / förakt / mobbning.

Det som fyller på din hink är.

 • Uppskattning
 • Uppmuntran
 • Uppmärksamhet
 • Acceptans
 • Respekt
 • Kärlek

Alla dessa punkter både de positiva och de negativa är sådana som du kan få från andra men det är också sådana som du kan ge till dig själv.

När man mår riktigt dåligt så är det lätt hänt att man börjar hoppas på eller förvänta sig det från andra. Varför är det ingen som ger mig uppskattning, uppmärksamhet eller respekt?

Då är det viktigt att komma ihåg att det är du som har ansvaret över din hink. Du har möjlighet att själv fylla på den eller att minska på flödet som går ut genom att vrida igen kranen.

Jag vill nu be dig att ta penna och papper och skriv ner att på vilket sätt kan du förändra vattennivån i din hink?

Ha en bra fortsättning på veckan.Självbild, självkänsla och självförtroende del 1.

Mentalt Posted on Mon, October 19, 2020 21:20:32

Förra helgen så hade jag en föreläsning om självbild, självkänsla och självförtroende. Det råder lite ovisshet om vad dessa begrepp betyder så därför så vill jag dela med mig lite från min föreläsning.

Självbilden är något som börjas skapas från dag ett när vi föds. Då börjar vi ta in intryck från omvärlden. Största delen så censurerar hjärnan bort men en del så fastnar som minnen i vår hjärna. Vi tänker ju alltid i bilder så därför kan vi säga att vi lagrar en massa bilder i vår hjärna. Ju äldre vi blir så desto mera bilder har vi lagrade. Utifrån dessa bilder så skapar vi en helhetsbild av oss själva och vår verklighet. Vem är jag? Hur ska jag bete mig? Vad tycker och tänker jag?

Alla dessa bilder så skapar vi utifrån från vår miljö, människor runt omkring oss, våra erfarenheter, vår livssituation men också våra egna tankar skapar vår bild av oss själv. Vi har ju alla både positiv och negativa bilder i vår hjärna och där så behöver vi hitta en balans för att må bra.

Det betyder att självbilden ligger till grund för våra värderingar, trosföreställningar, vanor, rutiner och känslor men också vår trygghetszon skapas utifrån vår självbild.

Vår trygghetszon är viktig för oss för att vi där kan hitta lugn och ro och den ger oss möjlighet att varva ner. Men det kan också vara en begränsning för oss.

Om din självbild säger till dig att du inte kan springa. Människor i din omgivning har sagt till dig att du inte kan springa och du har någon gång testat och det har bara känts jobbigt. Då känns det tryggt att vara i din trygghetszon och sitta där och intala dig att du inte kan. På så vis så begränsar du också din träning.

Genom att då ta dig ut på en promenad och då lägga in korta löpintervaller så går du utanför din trygghetszon. Det kan kännas tungt och svårt i början men ju mera du jobbar på det så desto lättare börjar det gå. Du börjar inse att du faktiskt kan. Det leder till att du vidgar din trygghetszon och även förändrar din självbild.

På samma sätt så kan du jobba med andra delar av din självbild också för att får en bättre bild av dig själv, en större trygghetszon. Utmana dig själv och ta ett kliv utanför din trygghetszon så kommer du också att stärka din självbild.
Konkreta övningar för att jobba med din självbild, självkänsla och självförtroende kommer i del 3.

Ha en riktigt bra start på veckan.Hitta din inre tiger.

Mentalt Posted on Tue, October 13, 2020 12:21:12

När du ser en tiger som befinner sig ute i naturen så är den otroligt respektingivande och kraftig. Den har kontroll på situationen och den tar plats.
Den typen vi oftast ser är ju de som finns på zoo eller cirkus. Hårt dresserade och begränsade av andra. Det har tappat en hel del av sina förmågor just på grund av att de inte använt den och tränat dem

På samma sätt är det ju också med oss människor. När vi förd så börjar vi steg för steg träna upp oss för att klara de utmaningar som kommer. Barn är ofta väldigt livliga fram till 5 års åldern. Då händer något och vi börjar mer och mer anpassa oss till omgivningen. Vi börjar ta till oss andra människors kommentarer och vi försöker anpassa oss till gruppen.

Tigerungar börjar ju tidigt att leka, brottas och jaga allt som rör sig. Just för att träna upp det som den behöver för sin framtid.
På samma sätt så behöver vi människor också träna upp oss för framtiden. De utmaningar vi har är vår träning. Varje konflikt kan du se som ett träningspass.

Dina begränsningar.

Om du inte tränar upp dig och blir stark så är risken stor att du blir den som av andra blir dresserad och satt i bur. Andra säger åt dig var du ska tycka, tänka och göra. Det kan även gå så långt att du börjar känna dig bekväm i din bur. Då behöver du inte ta något ansvar och det negativa som händer upplever du som någon annans fel.

Dina styrkor. 

Styrkor kommer aldrig av sig själv. Det handlar heller inte om talang eller tur. Det handlar om träning. De fysiska musklerna så tränar vi ju för att bli starkare, rörligare och uthålligare.

Det samma gäller med de mentala musklerna. Det måste också tränas för att bli starka.
Det kan vara t.ex. mod, fokus, acceptans, optimism, ta ansvar eller att förlåta. Listan kan göras lång.

Övning.

Som jag i början skrev så börjar vi i tidig ålder att anpassa oss till omgivningen. Vi blir också skyddade från att ta oss ann våra motgångar.

 • Kan du nu skriva ner när du har blivit skyddad?
 • Vilka mentala muskler är det som du behöver träna upp nu?
 • Vilka utmaningar vill du ta dig ann för att träna upp dina mentala muskler?

Genom att träna upp din mentala styrka så skapar du också möjlighet att släppa loss din inre tiger.Stress och utmattning del 17.

Stress & utmattning Posted on Tue, August 25, 2020 07:50:17

Minnesförlust.

Hur många gånger har du kommit hem från affären utan att ha köpt det du åkte dit för. Hur många gånger har du stått i panik och försökt komma ihåg din kod till ditt bankkort eller att du försökt leta fram namnet på den person du möter? Alla så har vi haft det någon gång. När det inte är så ofta så kanske vi inte ens lägger märke till det.

Däremot så kan vi inte mera ignorera det när det gått så långt att det börjar ske flera gånger om dagen och det känns som att vi drabbas av minnesförlust. Du läser ett kapitel i en bok och när du kommer till slutet så är allt borta. Du läser igen med full koncentration men det känns som inget fastnar.

Då börjar du kanske att stanna upp och fundera vad det är som händer. Håller jag på att bli dement? Är det något fel på min hjärna? Varför fungerar inget?

Det som händer i din hjärna när du drabbas av minnesförlust i samband med stress är att den del i hjärnan som heter amygdala reagerar på när vi är i en stressad situation. Den skickar signal till binjurarna som börjar producera adrenalin och kortisol.

Bredvid amygdalan så ligger hippocampus och det är där som minnen formas. Allt som du lär dig och all medveten kunskap passerar genom hippocampus.

När vi då utsätts för stress och det produceras adrenalin och kortisol så gör de tillsammans att det begränsar din förmåga att tänka genom att gradvis isolera hippocampus. Det blir då svårare att lära sig nya saker och även att använda tidigare kunskap. Vi är ju alla olika och hippocampus reagerar inte lika starkt på stresshormon för alla och det är inte säkert att just du tappar minnet.

Är det så att du vill minska på denna effekt så finns det två möjligheter. Antingen att minska aktiviteten i amygdala genom att söka lugn och ro. Genom djupandning då du andas med magen, prata lugnt, sänk axlarna eller hitta lugnet ute i naturen.

Den andra möjligheten är att skapa endorfiner som är ett hormon som skyddar hippocampus så att det inte blockeras och du kan tänka klarare. Det bästa sättet att skapa endorfiner så är genom pulshöjande träning. Gärna tre gånger i veckan 45 min för att nå optimal endorfinproduktion. Även beröring som t.ex. massage kan ge endorfinhöjande effekter.

Är det så att just du känner att det har svårt med minnet och inlärning. Se då över din stressnivå. Det kan vara en tydlig signal att du behöver göra en förändring för att inte gå in i väggen. Även du som varit utmattad så kan det vara en tydlig mätare på hur du lyckats återhämta dig om du upplever att din hjärna fungerar eller inte.  Ta väl hand om din hjärna och ditt minne.Vad är viktigast? Att må bra eller att prestera bra?

Mentalt Posted on Tue, August 11, 2020 20:57:35

Det är en viktig fråga nu när de flesta ska tillbaka till jobbet efter semestern. Hur känns det för dig att återvända? Ser du framemot att återgå till dina uppgifter och rutinerna eller känns det mera som att sitta i väntrummet till tandläkaren?

Vi lever idag i ett samhälle där prestationen blir bara viktigare och viktigare. Din karriär spelar allt större roll och ditt jobb blir din identitet. Det gör också att vi lägger större fokus på att prestera och vara effektiv. Det kan på så vis också skapa en känsla av att inte räcka till. Jag borde ha gjort mer.

Du kan efter din arbetsdag sätta dig ner en stund och tänka igenom hur dagen har varit. Har det varit en bra dag? Vad är det som bestämmer om dagen varit bra eller inte? Handlar det om kollegors beteende? Handlar det om arbetsuppgifter? Eller handlar det om din egen inställning till ditt arbete.

Handlar det endast om det som yttre faktorer eller har du själv möjlighet att påverka din situation och din känsla till det som hände?
En dag består ju oftast av både positiva och negativa händelser. Vi kan i vissa fall inte göra något åt det som händer men vi kan alltid välja vårt förhållningssätt till det som händer.

Genom att reflektera över din dag och skriv ner hur den varit så får du en bättre överblick hur läget är och vad du kan göra för att må bättre.

Kom ihåg att ditt arbete är inte bara en plats där du ska visa din prestationsförmåga. Det är också en plats där du kan bygga upp ett socialt nätverk. Du kan utvecklas som människa genom att uttrycka dina tankar, känslor och behov. Men även att lyssna till andras behov.

Lycka till med höstens arbete.Genom att påverka ditt eget tillstånd så kan du också påverka andra.

Mentalt Posted on Fri, July 10, 2020 12:13:27

Nu har sommaren på allvar kommit och de flesta har börjat med sin semester. Många ser ju juli månad som den viktigaste månaden att ha semester på. Det är ju då som allt händer. Då vill vi ju ta tag i allt det som vi drömt om hela vintern. En hel del som vi vill göra och en del som måste göras.

Den våren som nu varit har jo på många sätt skakat om samhället. Vissa har upplevt att det varit en lugn tid där man har fått mycket mera tid med familjen. För andra så har tiden varit mycket oro för framtiden. Kommer jag att få behålla jobbet? Vad händer om jag blir sjuk? Kommer min ekonomi att krascha?

Det som också har varit en stor utmaning för många är ju den sociala biten. Både att inte få träffa människor som vi brukar med också att de vi träffar så blir det väldigt intensivt.

Det kan skapa konflikter och problem. Det som du kan göra för att underlätta konflikter under semestern är att påverka ditt eget tillstånd. Ditt eget förhållningssätt till omgivningen.

Jag vill nu ge dig en övning som du kan träna in under semestern och även ha med den till jobbet efter semestern. Skriv ner dessa frågor och skriv även ner svaren för då blir det så mycket tydligare för din hjärna att ta till sig.

 1. Vilket eller vilka tillstånd vill jag ha inför en semesterdag?
 2. Hur förbereder jag mig inför dagen för att uppnå dessa tillstånd?
 3. Vad gör jag under dagen för att behålla mina tillstånd?
 4. Vad gör jag när något negativt händer för att kunna behålla mina tillstånd?
 5. Tillstånd är smittsamma. Är mitt tillstånd värt att ”smitta av” till min omgivning?

Att göra den här övningen en gång så kommer inte att skapa någon förändring men om du tar dig någon minut varje dag för att skriva ner hur du vill att ditt tillstånd ska vara som kommer du att upptäcka att du kan både påverka dig själv och andra.

Har en riktigt trevlig helg!!Vad är mental träning?

Mentalt Posted on Mon, February 17, 2020 20:37:32

Jag har märkt sen jag började studera mental träning att människor reagerar väldigt olika på när jag berättar vad jag studerar. En del är väldigt nyfikna, en del är mera avvaktande och fundersamma.

En del så tror också att det endast hänger ihop med mentala sjukdomar och psykisk ohälsa. Som mental tränare så jobbar man inte alls med sjukdomar eller diagnoser. Det sköter sjukvården om. Mental träning kommer under kategorin friskvård. Det innebär att vi jobbar med människan bakom de olika problemen.

För att det ska bli lite tydligare så vill jag dra en jämförelse mellan den fysiska och den mentala träningen. Om vi nu tänker oss en spjutkastare. Är han i världsklass så kan han få spjutet att flyga över 90 meter. Det kan inte du och jag som inte har tränat spjutkastning.

Alla kan ju ta upp ett spjut och kasta iväg det. För en del flyget det 30m för någon annan 55m. Någon kanske bara får det att flyga 15m. Om vi då föreställer oss att du kastar 30m. Vad är det då som begränsar dig så att du inte kastar 40m eller 50m?

Här har vi en del som fysiskt påverkar ditt kast:

 • Styrka.
 • Rörlighet.
 • Explosivitet.
 • Teknik.

Om du tränar upp något av dessa områden så kommer ditt spjut att flyga längre.

På samma sätt är det också med dina mentala prestationer. Det kan istället för att kasta spjut så kan det vara ett du ska hålla tal, jobbintervju, löneförhandla eller skriva ett svårt prov.

Det finns också här områden som begränsar dig så att du inte kan prestera ditt bästa:

 • Rädslor.
 • Självbild, självkänsla, självförtroende.
 • Stress.
 • Koncentration.
 • Attityder.
 • Motivation.

Med mental träning så stärker vi upp dessa områden och då får du det mycket lättare när du ska utföra din prestation.  Genom att stärka upp dessa områden så påverkas du ju inte bara i en viss situation utan du blir även mentalt starkare i alla situationer.

Hur långt flyger ditt mentala spjut idag?

Har du något som begränsar dig?

Vad skulle det betyda för dig om det flög 10 meter längre?Next »