Blog Image

Bloggen

Gör en energiberäkning även på dig själv!

Mentalt Posted on Thu, May 20, 2021 11:27:13

Nu när våren är här och sommaren börjar närma sig så blir det allt mera som ska göras. Trädgården ska fixas. Allt som ska hinnas med innan semestern. Så ska du också göra en massa under semestern. Hur ska då din energi räcka till hela sommaren så du kan vara utvilad och full med energi när hösten kommer.

I ett hus så är det rätt vanligt att man gör energiberäkningar. Kollar upp hur mycket energi som går åt men kollar även upp vart all energi tar vägen. Vi kollar upp hur det är med isoleringen och tilläggsisolerar, tätar fönstren och dörrar. Allt för att spara energin så att du kan använda den resurser på något annat.

Jag vill nu ge dig ett råd att göra en likadan energiberäkning på dig själv? Hur mycket energi har du? Var finns energikällorna och vad tar energi? Hur använder du din energi idag och du behöver kartlägga hela din energisituation

Hur använder du din energi idag?

Mentalt, fysiskt och känslomässigt.

Vilka arbetsuppgifter har du som tar energi?

Vilken typ av energiåtgång är det? Mentalt, fysisk eller känslomässigt.

Vilka personer finns i din närhet som tar energi?

Vilken typ av energi?

Hur är det med din familj?

Något som tar energi?

Något intresse som tar energi?

Skriv ner allt du kommer på.

Kom också ihåg att ta med teknikprylar när du gör din energiberäkning. Mobilen, surfplattan och datorn är fantastiska uppfinningar men de kan också ta mycket av din tid och energi.  Behöver du kolla Facebook eller Instagram så många gånger som du gör? Är det avkopplande eller tar det energi att slösurfa? Fundera i stället på hur du kan använda tekniska prylar för att de ska ge energi istället för att ta energi.

Något som också lätt stjäl energi är andras förväntningar eller det som vi inbillar oss att andra förväntar sig av oss. Du har ansvar för dig och alla andra har ansvar för sig. Du behöver inte uppfylla alla andras förväntningar. När vi tror att vi behöver leva upp till andras förväntningar så blir det en hopblandning av mig och dig. Du ska ta ansvar för hur du mår och då kan du inte leva efter andras förväntningar.

Vad ger dig energi?

Här kan du göra en lista på vad du upplever att ger dig energi.

Vilka arbetsuppgifter har du som ger dig energi?

Vad är det bästa och det mest inspirerande med ditt jobb?

Vilka personer har du i din närhet som ger dig energi?

Det kan många gånger vara personer man tar förgivet.

Hur är det med din familj?

Vad ger din familj dig och hur mycket tid ger du dem?

Vilka intressen har du som ger dig energi?

Det finns kanske intressen som ger dig energi som du inte ens utövar. Ta tag i det.

 Kartlägg noggrant och skriv ner.

Det är ju bara några få exempel på möjliga energitjuvar och energikällor som jag här lyfter fram. Du behöver själv ta en funderare vilka dina är och hur många de är. Genom att på det här viset kartlägga var dina energiläckage och har då också lättare att täppa till dem och även möjlighet att öka på mängden av det som ger dig energi.

Om du vill göra den här uppgiften ännu tydligare så kan du lägga en skala från 1-10 på hur mycket energi någonting tar eller hur mycket det ger. Du kan också göra den om 3 månader igen och se om det blivit någon förändring.

Ha en trevlig fortsättning på veckan!Drivs du av rädslan att förlora eller viljan att vinna?

Mentalt Posted on Thu, February 18, 2021 16:05:57

Det här är en väldigt viktig fråga som du behöver ställa dig. Varför gör du som du gör? Eller varför låter du bli det som du vill göra?

Vi lever nu i en tid där det är väldigt mycket fokus på målsättningar, vägen till målet, positiva tankar och känslor. Det är ju i sig bra och det är också det som skapar motivation och drivkraften för att utvecklas. Tyvärr så är det väldigt lätt hänt att vi använder det tankesättet för att tränga undan våra rädslor. För att komma till rätta med problemet så behöver vi lära oss hantera våra rädslor.

Jag behöver inte gå längre än till mig själv för att se detta fenomen. När jag bestämde mig för att börja utbildningen till mental tränarutbildare så kom det också fram en hel del rädslor. Kommer jag att klara av det? Har jag den kunskap som krävs? Tänk om ingen vill lyssna? Det kändes som ett enormt steg att bli utbildare.

Argument efter argument så radades upp i mitt huvud. Varningssystemet gick på hög varv. Det finns ju fördelar med det också. Jag kunde gå igenom dessa frågor. Se för och nackdelar och sen ta ett beslut. På så sätt så blir det en träning för mig att hantera rädslor. Jag fick också hjälp att diskutera igenom de olika frågorna med personer jag litar på. På så sätt så kunde jag ta ett beslut att testa, att inte låta rädslan styra.

Driven av rädslor.

När det kommer till den fysiska träningen så ser jag ju också en hel del rädslor som står i vägen. Det kan handla om att någon känner sig så otränad att de inte vågar gå till ett gym. De ställer för höga krav på hur man ”borde” vara för att träna på ett gym.

För någon så kan det vara svårt att ta sig ut och springa för tänk om någon ser att jag inte har det perfekta löpsteget. Tänk om någon tycker att jag springer sakta.

En tredje punkt som inte är så ovanlig är att en del har en rädsla för att gå ner i vikt. När du går ner i vikt så kommer ditt utseende att förändras. Din omgivning lägger märke till och börjar kommentera din förändring. Vissa går så långt att de börjar säga att till människor att de inte borde gå ner mer eller att de börjar kommentera andras lunch.

Alla dessa påtryckningar både inifrån dig själv med också utifrån kan skapa rädslor. Vem är jag om jag går ner i vikt? Hur kommer andra att se på mig om jag förändras? Kommer jag då att få vara med som tidigare? En viktförändring påverkar dig inte bara fysiskt utan också mentalt.

Lär dig att hantera dina rädslor.

 • Bejaka dina rädslor. Var totalt ärlig mot dig själv för att se vilka rädslor du har.
 • Utmana dina rädslor. Ju mera du utsätter dig för det du är rädd för så kommer ditt alarmsystem att bli mindre känsligt och det kommer att gå lättare att utmana dig själv.
 • Ut sätt dig för rädslor i små doser. Inom mental träning så finns det övningar där man visualiserar sina rädslor och kan på så vis gå försiktigare fram. Det blir lite som ett vaccin mot rädslan.
 • Tro inte på allt du tänket. Många av våra rädslor så skapar vi ju själva i vår egen hjärna genom att måla upp farliga senarior. Då kan själva rädslan bli ett värre fängelse än själva faran.
 • Be om hjälp i tid. Att gå och bära på dina rädslor så tar mycket energi. Det kan också bli en ond spiral som att du begränsar dig mer och mer. Be därför om hjälp då du känner att du behöver det.

Viljan att vinna.

När du kommit så långt att du lärt dig hantera dina rädslor. Du vet att de finns där för att skydda dig men de begränsar dig inte eller tar en massa energi. Då kan du också se förmånen i att vinna. Vilka kickar det ger när du lyckas. Vilken glädje det ger när du lyckats vinna över dina rädslor.

För att hitta viljan för att vinna så behöver du skapa mening i ditt liv. På vilket sätt kan du skapa något meningsfullt i ditt arbete? Hur hittar du mening i din fritid? Genom att hitta mening i det du gör så skapar du också mera motivation och en större drivkraft och det leder också till att du minskar dina rädslor.

Ha en bra fortsättning på veckan!Hantera konflikter både hemma och på jobbet.

Mentalt Posted on Wed, January 27, 2021 13:37:15

I takt med att allt fler har börjat jobba mer hemifrån och att en massa aktiviteter blivit inställda så får vi också mer tid med varandra. Det kan ju till viss del tyckas trevligt men det leder också till att vi får mindre tid för oss själva. Att hela tiden ha någon nära om man inte är van vid det kan skapa problem och konflikter.

Hur ska vi då hantera en konflikt? Finns det något sätt för dig att undvika en konflikt utan att du själv hamnar i underläge? Det ska vi titta lite närmare på idag.

En konflikt kan bero på många orsaker men en vanlig orsak är att du har ett önskemål som du av en eller annan orsak inte kan förverkliga. Det leder i sin tur till frustration och sedan kan det gå till handling.

En konflikt grundar sig i tre olika områden.

 • Sakfrågor

Då kan konflikten handla om pengar, vem ska göra vad eller fördelningar av positioner.

 • Beteenden

Här handlar det om konflikter som uppstår utifrån våra beteenden. Vad vi säger och hur vi beter oss mot varandra. Här är det viktigt att vi på en arbetsplats har tydliga regler för hur vi ska bete oss mot varandra.

 • Attityder

Attityder är nu det som pågår inom oss. Hur vi ser på verkligheten. Där kan vi uppleva att andra som inte ser på omvärlden som vi gör är idioter.

Att ta tag i en konflikt tidigt är väldigt viktigt för annars så år risken stor att den eskalerar. Jag vill nu gå igenom konfliktens olika steg. Hur den eskalerar om vi inte tar tag i den. Den här modellen utgår ifrån Friedrich Glasls eskalationsmodell.

Steg 0 dialog

Där har vi ingen konflikt utan båda parterna samtalar med varandra.

Steg 1 diskussion

Då kan båda parter och lyssna på varandra. Man kommer med argument där man försöker övertyga de andra. Kan även bli laddat och irriterat.

Steg 2 Debatt

I debatten så har man slutat att lyssna på varandra. Man börjar försöka provocera varandra, förklara för motparten hur okunnig han är, går till personangrepp och utbrott ligger nära till hands.

Steg 3 Överkörning

Överkörningar så gäller det sakfrågor. Det tar sig uttryck på så vis att t.ex. när du kommer till jobbet så har andra gjort saker utan att fråga dig. Du har helt enkelt inget att säga till om.

Steg 4 Trakasserier

Trakasserierna hänger ihop med attityder. Där kommer sådant in som elakt skvaller. Försöka förminska den andra. Här kommer också sådant in som vi kallar för dementerbara straffbeteenden. Det betyder att man använder sådant som gester, tonfall, ironier och små trakasserier som man själv kan säga att det här är ingenting eller det här är bara skämt. Det här beteendet så kan pågå länge på en arbetsplats.

Steg 5 Ansiktsflykt

I det här skedet så har du kommit så långt att du inte ens vill se personen. Du gör vad du kan för att få personen omplacerad. Du börjar ta arbetsuppgifter ifrån honom. Personen får inte ens komma med i gemenskapen. I det här skedet så har personerna noll förtroende för varandra, man har till fula trick för att inte ens behöva träffa personen.

I steg 6-9 så har det helt gått över styr.

Steg 6 Strategiska hot – Ultimatum

Steg 7 Smärtsamma angrepp

Steg 8 Eliminering

Steg 9 Total konfrontation som leder till att båda går ner i avgrunden

En konflikt utvecklas ju inte alltid exakt som i den här modellen men det kan ändå hjälpa dig att se hur det kan vara. Och hur en konflikt fungerar och hur en persons agerande kan leda till en negativ utveckling.

När du går förbi steg 4 så då har du tappat kontrollen över konflikten. Du behöver ta tag i konflikten och reda ut den redan på steg 3 för att redan där så har ju människor slutat lyssna på varandra.

Konflikthantering

För att minska konflikter så är tydlighet väldigt viktigt. Framförallt på en arbetsplats men även hur man delar upp sysslorna hemma. Vem gör vad, när ska det göras, hur ska vi få bort frågetecknen?

När vi då vill jobba med en konflikt så behöver vi börja med beteenden. Det är ju också de som får konflikten att eskalera. Beteenden är ju också något som kommer utifrån att vi försöker tillgodose våra behov. Har vi ett dåligt beteende så finns det behov som vi inte får tillgodosedda.

Genom att lyssna till vad den andra har att säga och vad den personen behöver så kan vi underlätta konflikten. Ta ingenting förgivet och tolka inte. Fråga istället vad du menare med den där kommentaren eller blicken. På samma sätt så är det också viktigt att du berättar vad du behöver. Förvänta dig inte att andra ska veta om du inte säger det.

Om konflikten går så långt så att det kommer till steg 4 eller 5 så behöver man ta in en utomstående parts som kan hjälpa till att utreda konflikten för då har båda parter slutat lyssna och bara letar efter sätt hur man ska gå till angrepp.

Oberoende om det handlar om din arbetsplats eller hemmet. Och det är du eller en kollega som har en konflikt. Ta tag i det så fort som möjligt för på så vis så kan du förhindra att konflikten går över styr och människor börjar må dåligt.

Ha en fortsatt trevlig vecka!Hur påverkar din muskelspänning din träning?

Träning Posted on Mon, January 18, 2021 19:41:38

Att vi är allt mera spända i kroppen är det många som surt fått erfara med allt från stel nacke till rygg och höftproblem. Att på runt med en hög spänning i kroppen så påverkar ju hela vår kropp och vår förmåga att röra oss.

Varför har vi så spända muskler?

För att vi ska kunna vara uppe, sitta, gå och stå så behöver vi ha en viss aktivitet i musklerna. Det behöver finnas en viss spänning. Om du ser på ett litet barn så kan det gå väldigt snabbt från att vara väldigt spända när de skriker till att vara väldigt avslappnade när de vilar. Det betyder att de har en låg spänningsnivå i sina muskler.

Allt eftersom vi växer upp och utsätts för stressande situationer som gör att vi spänner våra muskler. Det innebär att vi tränar vår kropp att hela tiden vara spänd, hela tiden vara på sin vakt för nästa stressande situation. Det leder till att skillnaden mellan att vara spänd och avslappnad minskar hela tiden

Om du tänker dig en stressad situation där du t.ex. ska hålla ett tal för 100 pers. eller att du har det väldigt stressigt på jobbet så du inte riktigt hinner med.  Hur känns det då i kroppen? För mig så känns kroppen spänd axlarna går upp och andningen blir ytlig. En känsla av att vilja fly.

Ju oftare som vi är i stressade situationer så desto mera tränar vi på att vara spända i kroppen. Skillnaden mellan att vara spänd och avslappnad blir allt mindre och mindre. Det betyder att vi får en högre spänning i våra muskler. Musklerna är mycket mera spända än vad som egentligen behövs och det tar mycket energi i onödan

På vilket sätt så påverkar det träningen med en hög muskelspänning?

 • På grund av att musklerna är mera spända så tar det också mera energi.
 • Att ha spända muskler gör att du även tappar en del av kontakten med dina muskler.
 • Du får en minskad rörlighet
 • Minskad avslappning efter passet.
 • Minskad motivation och risken är stor att träningen uteblir.

Hur kan vi sänka muskelspänningen då?

När du går till ett gym och lyfter tunga vikter så tränar du ju på att muskeln ska dra ihop sig. När du vill träna din muskel på att slappna av så gör du tvärtom. Du spänner en muskel och sen slappnar du av och känner skillnaden. Då lär du muskeln igen att vara avslappnad och skillnaden mellan spänd och avslappnad blir bara större och större.

Enklaste sätter att göra det är att lyssna på en ljudfil med muskulär avslappning där du går igenom hela kroppen och du inte behöver tänka utan bara göra det som sägs.

Det finns de som tror att avslappningen är tillräcklig med att sätta sig bekvämt i soffan eller att lägga sig och vila. Det har också sina fördelar men det sänker din muskelspänning bara tillfälligt. För att sänka den så behöver du träna på det och träna så länge så att det blir automatiserat. Det betyder några veckor. Kan variera från person till person.

Mina egna erfarenheter av muskulär avslappning kopplat till träningen är att jag slappnar av mer mellan seten så att jag får en effektivare träning. Jag har även lärt mig att kontrollera spänningar i musklerna så att jag inte använder onödig energi t.ex. vid löpning. Så känner jag också av att kroppen är mycket mera avslappnad och jag sjunker djupare ner när jag vilar.

Ha en riktigt trevlig vecka och ta vara på dina resurser och möjligheter.Jag vet vad jag vill och borde men gör det inte.

Målsättning Posted on Sun, January 03, 2021 13:47:24

Hur ser ditt liv ut just nu? Hur blev 2020 för dig? Vad vill du ta med dig från det året och var vill du kasta i papperskorgen? Finns något du vill utveckla under 2021? Upplever du livet så att du inte vill göra några förändringar så får jag bara gratulera. Alla behöver inte förändras. Det är helt okej att vara nöjd som det är.

Men många har saker de vill förändra. Det kan vara att börja med nya och bättre vanor. Det kan vara att jobba med visa delar av sig själv som att bli modigare och bättre på att hantera rädslor. Eller så kanske du vill vända blicken inåt och prioritera dig själv istället för att hela tiden gå i andras ledband.

Varför är det då så svårt för oss att byta riktning och börja med något annat?

Hjärnans önskan är ju att vi ska överleva och må bra. För att du ska överleva så behöver hjärnan spara energi till det som är allra viktigast. Även om vårt förstånd säger att kylskåpet är fullt så reagerar inte hjärnans funktioner på det.

Om du vill göra en förändring i ditt liv så tar det mycket energi i din hjärna. Du behöver koppla om en mängd tankebanor och ibland ställa om hela tankesystem. Ju större förändringar du gör så desto mer energi krävs. Därför så kan det kännas motbjudande att ta itu med någonting nytt.

Det dyker upp tankar som ”det är väl bra som det är” även om det inte är bra. Allt för att vi ska hålla oss till de invanda beteende som tar mindre energi.

Orsaken till att vi ändå gör förändringar så handlar ju om lusten att utvecklas. Det kan vara väldigt individuellt vad vi vill göra. Allt från att stiga upp tidigare på morgonen till att säga upp sig från jobbet eller börja med bergsklättring.

När vi väl kommit igång med en utmaning så skapas också ett behov av att utvecklas. För varje steg du lyckas ta så får du en kick som ger dig motivation att fortsätta. Hjärnan är ganska trögstartad så därför så kan det vara en stor tröskel att ta sig över för en person som inte är så van vid att göra förändringar. Ju oftare du utmanar systemet så desto lättare blir det att kliva över tröskeln och du blir bättre på att göra förändringar.

Så när det tar emot att gå till gymmet eller ta din löprunda så handlar det inte om att du är lat. Det handlar om att hjärnan vill få dig att överleva.

Varför behöver vi en tydlig plan för att nå vårt mål?

Att sätt ett mål utan att ha en plan så är som ett kasta någon i havet och säga. Du får lära dig att simma på väg till land. Det finns ju alltid någon som är så envis att de kommer att lyckas men de allra flesta plaskar på en stund och sen drunknad.

Frågor som skapar tydlighet när du gör en plan.

 • Vart är du på väg?
 • Vad krävs för att ta dig dit?
 • Vilka resurser och kunskap har du?
 • Hur stora steg ska du ta och vilket är ditt första steg?
 • Finns det något hinder som kan göra att du misslyckas?
 • När är du vara framme?

Svara på dessa frågor. Skriv ner svaren så att de blir tydliga för dig och börja ta ett steg i tagen. För varje steg du tar så sker det nya kopplingar i din hjärna, du övervinner ditt motstånd och du får en dopaminkick som ger dig motivation till att ta nya steg och skapa nya vanor.

Lycka till med dina förändringar 2021!Träna och håll dig frisk i vinter!

Träning Posted on Tue, December 08, 2020 15:52:14

Även om du har hört det i många andra sammanhang så säger jag det nu en gång till att vi nu har ett läge där vi väldigt långt begränsar oss från andra människor. Det gör ju att vi löper en mindre risk att bli smittade någon typ avförkylning.

Hur påverkar träningen då vårt immunförsvar? Gör hård träning oss sjuka eller är det hälsosamt?

När vi ser till motionärer så visar forskningen att de son tränar styrketräning 2-5 gånger i veckan eller konditionsträning i måttligt tempo 150 min i veckan så har det visar sig att de är mindre sjuka än stillasittande.

Vid hård träning så finns det en hypotes som kallas ”open windows” Det innebär att man skulle vara extra känslig för virus och liknande strax efter ett hårt träningspass. Det beror på att hård träning påverkar kroppen på flera vis och därför också sänker immunförsvaret.

Att ligga på en hög träningsvolym en längre tid så gör ju också att du försämrar immunförsvaret. Det som forskarna inte är helt eniga om är att om det är den fysiska träningen som bidrar till att förkylningsrisken ökar eller om det är den totala stressnivån som en för hög träningsnivå kan ge kopplat till för lågt energiintag, dålig sömn och för lite vila.

När det gäller att återgå till träningen efter en sjukdom så finns det väldigt lite forskning på det. Det som däremot rekommenderas är en del allmänna riktlinjer.

 • Vänta tills att feber och halsont är borta.
 • Återgå stegvis till träningen där du ökar träningen under lika många dagar som du varit sjuk. Har du varit sjuk i två veckor så ska du stegvis öka din träning under de två följande veckorna.
 • Lägg in någon extra vilodag.
 • Klä dig varmt och träna inte om det är kallare än -10 grader.

En sista punkt som jag vill ta upp när det kommer till att bli sjuk så är din stressnivå. Det som händer när du är stressad är att kroppens egen läkning minskar eller helt stannar upp och på så vis har du så mycket lättare för att bli sjuk men också svårare att bli frisk.

Ha en fortsatt trevlig advent!!Självbild, självkänsla och självförtroende del 3

Mentalt Posted on Fri, November 20, 2020 14:54:06

Nu så har vi kommit fram till självförtroende. De hör ju självklart ihop med självbild och självkänsla men det är också den ytligaste delen kan man säga därför att den endast är kopplad till prestation. Ändå då är det den delen som ofta lyfts fram som den viktigaste. Orsaker till att ordet självförtroende används så ofta och att många blandar ihop det med självkänsla så är att vi människor är så inriktade på att prestera och vi lägger stort värde i prestationen.

Självförtroendet skapas också utifrån våra tankar och erfarenheter. Det kan handla om hur duktig du är på ditt jobb att du litar på att du kan det du gör. Du har tilltro till din förmåga att prestera.

Ett dåligt självförtroende leder ofta till att man drar sig undan, tar inget ansvar, provar inga nya saker, du kanske stannar kvar på sitt gamla jobb för att du tror att du inte kan lära sig något nytt. Du vågar helt enkelt inte utmana sig själv på grund av rädsla för att misslyckas.

Du kan ha ett bra självförtroende men en dålig självkänsla. Det leder till att du börjar jämföra dina prestationer med andra och känner dig värdelös om någon annan är bättre på något.

Självbild, självkänsla och självförtroende hör ju ihop.

Självbild ⬇
 Självkänsla ⬇
Självförtroende

Om du jobbar med att stärka ditt självförtroende så kommer du bara att stärka självförtroendet.
Om du jobbar med självkänslan så kommer du att stärka både självkänslan och självförtroendet.
Om du jobbar med självbilden så kommer du att stärka alla tre delarna.

Hur är min självbild idag och hur vill jag att det ska vara.

Vi har ofta mycket lättare att granska andra än att granska oss själva. Nu ber jag dig att skriva ner 10 meningar om dig själv där du börjar meningen med:

Jag är en människa som….

• Sätt + tecken framför meningar som uttrycker något positivt om dig själv
• Sätt – tecken framför meningar som uttrycker något negativt om dig själv
• Sätt 0 framför meningar om de är neutrala

Vad blev resultatet nu när du spontant beskrev dig?

Tänk nu igenom meningarna och se vilka av de negativa eller neutrala. Hur kan du vända dem till något positivt?

På det här sättet så får du en tydligare bild av dig själv och insikt om vad du behöver förändra.
Du man nu skapa mål utifrån dessa meningar som kommer att leda till att du får en bättre självbild som i sin tur skapar en bättre självkänsla och ett bättre självförtroende.

Ha en riktigt trevlig helg!Självbild, självkänsla och självförtroende del 2

Mentalt Posted on Mon, October 26, 2020 19:23:00

Idag så vill jag lyfta det här med självkänsla och vad det är. Självkänslan grundar sig mycket på självbilden då det är utifrån den som vi skapar en bild av oss själva.

Vi kan dela in självkänslan i två delar.

 • Den inre självkänsla

Det är den känslan du har när du ser dig själv i pegeln. Den känsla son skapas när du tänker på dig själv och vem du är.

 • Den yttre självkänslan

Den är kopplad till prestation. Med en dålig yttre självkänsla så blir det att jag upplever att jag inte är värd något om jag inte presterar.

Jag skulle vilja beskriva självkänslan som en hink med vatten. En bra självkänsla så är hinken full och en dålig självkänsla så är det bara lite vatten på botten. Den här hinken har också en kran som inte är helt tät utan den läcker lite. Det innebär att du hela tiden behöver fylla på din hink.

Det som tömmer din hink och gör att din självkänsla går i botten är.

 • Negativa tankar.
 • Nedvärdera sig själv.
 • Kritisera sig själv.
 • Döma sig.
 • Oärlighet mot sig själv.
 • Hån / förakt / mobbning.

Det som fyller på din hink är.

 • Uppskattning
 • Uppmuntran
 • Uppmärksamhet
 • Acceptans
 • Respekt
 • Kärlek

Alla dessa punkter både de positiva och de negativa är sådana som du kan få från andra men det är också sådana som du kan ge till dig själv.

När man mår riktigt dåligt så är det lätt hänt att man börjar hoppas på eller förvänta sig det från andra. Varför är det ingen som ger mig uppskattning, uppmärksamhet eller respekt?

Då är det viktigt att komma ihåg att det är du som har ansvaret över din hink. Du har möjlighet att själv fylla på den eller att minska på flödet som går ut genom att vrida igen kranen.

Jag vill nu be dig att ta penna och papper och skriv ner att på vilket sätt kan du förändra vattennivån i din hink?

Ha en bra fortsättning på veckan.Next »